Свят за всеки

свят за всеки

Нашият проект цели да направи училището приятно място за обучение, където децата се чувстват добре, идват с желание на училище и полагат усилия да бъдат добри ученици. Чрез планираните дейности целим да повишим речевите им умения, да подобрим и засилим тяхната комуникативност. Да обогатим общата им култура. Да развием индивидуалността и творческите им заложби. Чрез ежедневните дейности по проекта и свободата на общуване, която ще имат, искаме да им вдъхнем сили и кураж в собствените им възможности, да засилим тяхното национално самосъзнание, гордост и самочувствие. Всеки от учителите ще се стреми да засили ученическото самосъзнание и отговорност, да им помогне да опознаят, почитат и уважават своите традиционни празници. Благодарение на изпълнението на дейностите, застъпени в проекта, учениците ще израснат, ще подобрят своята обща култура и интелект, ще станат достойни граждани, знаещи и можещи, крачещи гордо, без страх от утрешния ден