клуб „Изкуства и традиционни занаяти“ – начален етап

свят за всеки

Ръководител г-жа Николина Делчева

  • Участниците в клуба да се запознаят с изкуството и традиционните занаяти на етносите  в нашия град.
  • Да се издирят и съберат сведения за традиционните занаяти  в нашия град, да се изработят  предмети на приложното изкуство,  да се включат в подготовката и пресъздаването на народни празници и обичаи от различните етнически групи.
  • Чрез изучаване и опознаване на изкуството и традиционните занаяти, да се открият общите черти и взаимодействие в бита  на етническите общности.
  • Участниците в клуба се възпитават в  на чувство за гордост от принадлежността към  определена етническа група и към българската нация.