клуб „Млад журналист“ – начален етап

свят за всеки

Ръководител г-жа Павлина Митрева

  • Да се развиват комуникативните и словотворческите умения на учениците /устно общуване/
  • Включване на учениците от етническите малцинства в различни прояви свързани с историческата, религиозната и езиковата единтичност на етносите и осъществяване на по-успешна социална реализация.
  • Популяризирането на оригинални идеи, свързани с образованието и възпитанието, както и с провеждането на интересни разговори и интервюта на децата с техните учители, педагогически съветник, библиотекар, артисти, журналисти.
  • Показване на  доброто във взаимоотношенията между хората като основа за решаване на конфликти, като стъпало към духовното съзряване на децата и осмисляне на човешките ценности.  
  • Даване на възможност на децата от начален  курс да покажат таланта си – да рисуват и пишат по определен актуален въпрос.