клуб „Млад природолюбител“

свят за всеки

Ръководител г-жа Яна Милушева

  • Да се запознаят участниците в клуба с богатството и разнообразието на природата в родния край – Източните Родопи.
  • Да се извършат научно-изследователска и природо-защитни дейности, с цел изграждане на активна личностна позиция за опазване на околната среда.
  •  Чрез активното включване на учениците от етническите малцинства в различни прояви да се осъществява по-успешната им социална реализация.