Клуб „Приказен свят без граници”

Клуб „Приказен свят без граници”
Ръководител на клуба: Валентина Маринова Дилова

Цели и очаквани резултати от работата на изпълнителят на длъжността:

  • Създаване на необходими условия и мотивация за пълноценно включване в образователния процес и социална интеграция;
  • Компенсиране на социални, езикови и комуникативни дефицити на учениците от етническите малцинства чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности и създаване на условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик;
  • Повишаване успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
  • Формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура.

РАБОТАТА НА КЛУБ „ПРИКАЗЕН СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ”  ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

В края на тази учебна година учениците от III клас трябваше да се разделят и с клуб „Приказен свят без граници“. В продължение на две години ученици от трите класа участваха в проекта    „ У.Т.Р.Е. за всеки ученик“  Независимо от техния етнос , принадлежност и култура те играеха,учеха нови и различни неща, забавляваха се заедно,смяха се, състезаваха се и участваха в много училищни тържества. За децата това не беше само разнообразие на скучното ежедневие,но и много сериозна работа. По един много деликатен и ненатрапчив начин материалът  не само се затвърдяваше, но и надграждаха своите знания и интереси. Те бяха свободни да дават идеи и да използват рационално своето въображение.
Първата година учениците бяха плахи и подходиха с недоверие и страх. Участието им в различни тържества им вдъхна увереност. Нещата , с които се занимаваха постепенно им станаха любими. Започнаха да очакват с нетърпение часовете за проекта. Започнаха сами да дават идеи за игри, да ги създават и постепенно увличаха и другите деца. След  като придобиха достатъчно увереност ги мотивирах  да измислят собствени приказки. Независимо от това, че началото бе трудно-в края на втората година издадохме книжка с авторски приказки. Поканихме родители и им прочетохме нашите произведения. Колко развълнувани и горди бяха всички деца, когато видяха влагата в  очите на своите родители.  Удовлетворящо беше участието на децата от клуб „Приказен свят без граници“ и в различни олимпиади, конкурси и викторини. Спечелихме много грамоти и награди . Всички чакаха с нетърпение да отворим шарените книжки, любезно предоставени ни по проекта и да потънем във вълшебният свят на приказките.Запознахме се с различни български празници и обичаи,потънахме в атмосферата на историята и се запознахме по- подробно с личности от родната ни история. Но най- ценното остана приятелството между децата от трите класа и единодушното мнение , че училището не е скучно.
Reduce, Reuse, Recicle
Денят на Земята 22 април е най- големият нерелигиозен празник в света, който се отбелязва от над половин милиард хора
 На 22 април 1992 година президентът на РБългария Жельо Желев подписва клетва в името на Земята. Над 30000 български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по- чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.
 Лицето на климатичните промени е мотото през тази година за Деня на Земята 22 април.идеята е за пореден път всички ние реално да покажем и докажем, че оценяваме всички богатства, които ни предоставя нашата планета и сме загрижени за нейното опазване.
 Във втори А клас се запознахме с програмата – Трите Р-редуцирай, използвай повторно, рециклирай.
 Поканихме на гости г-жа Гергана Тончева- ръководител на Aрт ателие My studio. Тя се отзова на нашата покана и ни посети на 31 март.
 Освен, че ни показа как да си направим Великденска украса от използвани кори за яйца, тя ни разказа много за опазването на околната среда. Направихме чудесни великденски поставки, които бяха приятна изненада за нашите майки.
 На 6 април поканихме на гости бабата на Роси. Тя ни показа как от стари вестници можем да направим прекрасни кошнички, моливници или вазички.От нея научихме как можем от да употребим повторно на пръв поглед ненужни неща и да ги превърнем в невероятно красиви предмети.
 Разбрахме защо не бива  да правим толкова много боклук, как се получава хартията и как- стъклото и какво се случва с пласмасата , ако попадне в природата.
 Научихме се не само как да направим предмети от подръчни материали, а и как помогнем на нашата планета Земя да бъде по-чиста.
 Тази година ние направихме първата крачка към едно по- добро бъдеще.