Клуб „Приказен свят без граници”

Клуб „Приказен свят без граници”
Ръководител на клуба: Валентина Маринова Дилова

Цели и очаквани резултати от работата на изпълнителят на длъжността:

  • Създаване на необходими условия и мотивация за пълноценно включване в образователния процес и социална интеграция;
  • Компенсиране на социални, езикови и комуникативни дефицити на учениците от етническите малцинства чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности и създаване на условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик;
  • Повишаване успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
  • Формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура.
Reduce, Reuse, Recicle
Денят на Земята 22 април е най- големият нерелигиозен празник в света, който се отбелязва от над половин милиард хора
 На 22 април 1992 година президентът на РБългария Жельо Желев подписва клетва в името на Земята. Над 30000 български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по- чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.
 Лицето на климатичните промени е мотото през тази година за Деня на Земята 22 април.идеята е за пореден път всички ние реално да покажем и докажем, че оценяваме всички богатства, които ни предоставя нашата планета и сме загрижени за нейното опазване.
 Във втори А клас се запознахме с програмата – Трите Р-редуцирай, използвай повторно, рециклирай.
 Поканихме на гости г-жа Гергана Тончева- ръководител на Aрт ателие My studio. Тя се отзова на нашата покана и ни посети на 31 март.
 Освен, че ни показа как да си направим Великденска украса от използвани кори за яйца, тя ни разказа много за опазването на околната среда. Направихме чудесни великденски поставки, които бяха приятна изненада за нашите майки.
 На 6 април поканихме на гости бабата на Роси. Тя ни показа как от стари вестници можем да направим прекрасни кошнички, моливници или вазички.От нея научихме как можем от да употребим повторно на пръв поглед ненужни неща и да ги превърнем в невероятно красиви предмети.
 Разбрахме защо не бива  да правим толкова много боклук, как се получава хартията и как- стъклото и какво се случва с пласмасата , ако попадне в природата.
 Научихме се не само как да направим предмети от подръчни материали, а и как помогнем на нашата планета Земя да бъде по-чиста.
 Тази година ние направихме първата крачка към едно по- добро бъдеще.