Kлуб „Изкуството ни обединява”

Kлуб „Изкуството ни обединява”
Ръководител на клуба:  Ели Павлова Иванова
Цели и очаквани резултати от работата на изпълнителят на длъжността:
  • Създаване на необходими условия и мотивация за пълноценно включване в образователния процес и социална интеграция;
  • Компенсиране на социални, езикови и комуникативни дефицити на учениците от етническите малцинства чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности и създаване на условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик;
  • Повишаване успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
  • Формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура.
РАБОТАТА НА КЛУБ „ИЗКУСТВОТО НИ ОБЕДИНЯВА”  
ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 УЧЕБНА ГОДИНА
Клуб „Изкуството ни обединява“ бе създаден през месец октомври 2016 г. като част от проекта «У.Т.Р.Е. за всеки ученик».  В клуба взеха участие ученици от трите етноса, представени в града ни. Целите поставени пред участниците бяха подчинени на голямата цел да осъзнаят етническата си принадлежност и българско национално самосъзнание, като основа за безпроблемен съвместен живот в регион като нашия. Изучавайки и опознавайки изкуството и традиционните занаяти на различните етноси, да се открият общите черти и взаимодействие в бита на етническите общности. Участниците в клуба се възпитаваха в чувство на гордост от принадлежността към определена етническа група и към българската нация.
Учениците  се запознаха с националните  символи  на България – знаме , химн , герб – и как те са се променяли през вековете.
Обогатиха и разшириха своите знания за  зимните  празници  почитани  от  различните  етноси –  Игнажден, Бъдни вечер, Сурва, Банго Васил Василица, Башкувден. С голям интерес се запознаха с Кукерските празници и  Сирни заговезни.  Изработихме кукерски маски и направихме изложба. За  празника  на  баба  Марта  прочетохме интересни легенди, предания, стихове  и приказки  за  мартениците. Изработихме  кукла  на  баба  Марта  и  различни  мартеници при  които  децата  проявиха голямо въображение .
По  случай  8-ми  Март – празника  на  мама разучихме  подходящи  стихове  и  песни, изработихме подаръци . Запознахме  се с пролетните празници  – Гергьовден, Лазаров ден, Цветница, Великден  и техните  аналози  в другите  етноси. Четохме легенди  за  червеното яйце – символ на надеждата  и  доброто, ритуали свързани с  Лазаров ден и Цветница. С голямо въодушевление  боядисахме яйца и подредихме изложба с рисунки.
За деня  на хумора и шегата – 1-ви Април  се запознахме  с  историята на празника, четохме истории  за  Хитър  Петър и  Настрадин  Ходжа.
 По  случай  Международния  ден на  ромите – 8-ми Април  прочетохме  ромските  приказки –  „Защо  ромите  са разпилени по целия свят „,  „Ромска орисия „. За насърчаване на читателския интерес у децата  през  седмицата на детската книга  и  по повод 2 Април – Международния ден на книгата  посетихме  училищната библиотека, изготвихме  рисунка  „Моят любим литературен герой“ и изложба от  книжки.
По темата  за традиционните занаяти  на  българи, роми  и  турци  се  запознахме  с  медникарство, златарство, дърворезба, грънчарство  и калайджийство . Гледахме  презентация  за етнографския комплекс  „Етъра“, Златоград, Боженци – национални фестивали и изложение на народните  занаяти. Украсихме керамични чинии, дървени  лъжици с  народни  мотиви .
   От  разноцветни  хартии, картон, парчета плат, прежда,  дърво и други материали  учениците измайсториха  красиви  картички, сурвачки  и  сувенири  от  своя  бит  и  култура. Създадоха  шедьоври,  които  с  гордост  показаха на  организирани изложби  в  училище .