Kлуб „Краезнание“

Kлуб „Краезнание”
Ръководител на клуба:  Маргарита Вакрилова Русева

Цели и очаквани резултати от работата на изпълнителят на длъжността:

  • Създаване на необходими условия и мотивация за пълноценно включване в образователния процес и социална интеграция;
  • Компенсиране на социални, езикови и комуникативни дефицити на учениците от етническите малцинства чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности и създаване на условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик;
  • Повишаване успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
  • Формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура.

    Учениците от клуб „Краезнание” в художествената галерия „Станка Димитрова“ в Кърджали

    Posted on 01.04.2017
    Учениците от клуб „Краезнание” по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик” (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик), финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали посетиха откритата в навечерието на 3 март в художествената галерия „Станка Димитрова“- гр. Кърджали изложба на известния родопски фотограф от началото на 20 век Крум Савов. Фотосите, запечатали бита, културата и историческото наследство на Родопа планина и Беломорска Тракия, неговото всекидневие и драматични моменти от революционното движение, пренесоха учениците в миналото на родния край. Изложбата „Родопите и Беломорието-лица и събития” показва снимки запечатали ликовете на столетници, красотата и неповторимостта на Роженските събори, сватби ,занаяти, типична местна архитектура, четници от Балканската война, показващи в пълното живота в Орфеевата планина и Беломорска Тракия. С особен интерес учениците разгледаха и крипта, в която са експонирани 200 уникални икони от Късното Средновековие до Възраждането в Родопите. В художествената галерия „Станка Димитрова“ в Кърджали те видяха творби на някои от най-известните български художници – Иван Мърквичка, Владимир Димитров-Майстора, Бенчо Обрешков, Сирак Скитник, Кирил Цонев, Ярослав Вешин, Димитър Гюдженов, Лика Янко, Петър Урумов, Иван Вукадинов, Илия Петров, Светлин Русев, Димитър Казаков, Генко Генков и др. Всичко това допринесе за допълване на обучението им по география и икономика, история и цивилизация, български език и литература, естетика и гражданско образование