Архив

Документация       ИД: 9034933

ИД: 691703      Преписка №: 02745-2015-0001

ИД: 626702      Преписка №: 02745-2014-0001

ИД: 562664      Преписка №: 02745-2013-0001

ИД: 504326      Преписка №: 02745-2012-0001

ИД: 453484       Преписка №: 02745-2011-0001

ОП 2015

Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001%(маркирано гориво за отопление) за отоплителния сезон на 2015/2016 година“

Уникален номер в регистъра на АОП: 02745-2015-0001

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк

Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001%(маркирано гориво за отопление) за отоплителния сезон на 2015/2016 година”

Документация

Договори и споразумения по ОП

Плащания

Приключване и прекратяване