Вътрешни правила

Вътрешните правила за планирането, организацията и провеждането на процедурите по Обществените поръчки, утвърдени от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Кърджали

Дата и час на публикуване: 2014-10-01 10:20:00

Изтегли документ – Вътрешни правила ЗОП