Контактна информация

Населено място: п.к.6600 гр.Кърджали
Адрес: ул.“Ген. Чернозубов“ №19
Телефон/факс: 0361/6 59 26; 0361/6 53 97
Интернет сайт: www.svetii-kardjali.org
E-mail адрес: info-909116@edu.mon.bg