„БУКВИЧКИ РОДНИ, ПОЗНАТИ…“

По случай празника на българската писменост, просвета и култура 24 май, учениците от III„А“ клас при ОУ „Св. св. Кирил и Методий “  гр. Кърджали се включиха в онлайн конкурс по краснопис „Родолюбие с букви, палитра и глас“, организиран от Историческия музей в Асеновград и Studio RE. Темата на третото издание на конкурса е „24 май – пиши красиво“!
Учителите на класа, Николина Делчева и Миглена Рушанова заедно с подкрепата на родителите, се включиха с голямо желание в родолюбивата инициатива. Третокласниците се надпреварваха в най-красивия ръкописен препис  на едно от трите популярни стихотворения:
„Аз съм българче“ на  Иван Вазов, „Високи сини планини“ на  Младен Исаев и „Букви“  на Цветан Ангелов.
Всички участници се стараеха да препишат възможно най-красиво и четливо избрания текст и да спазват правописните и пунктуационни правила. Най-добрите преписи ще бъдат оценени и наградени от специално жури.