Международния ден на авиацията и космонавтиката

Учениците от 3а клас отбелязаха 12 април- Международния ден на авиацията и космонавтиката. С подходящи рисунки и постери децата украсиха класната си стая и разказаха какво са научили за полета на първия космонавт Юри Гагарин и за приноса на България в покоряването на Космоса.
На днешната дата преди 60 години руският космонавт Юрий Гагарин на борда на кораба ,,Восток“ 1 извърши първия в света орбитален полет около Земята.

 

 

Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г.

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка. Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021г. до 30.04.2021г.:
………………………………………………………………………………………………………
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.:
1. Възобновява се присъственият учебен процес за:
а) учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно
образование;
б) учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни
увреждания;
в) учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки,
които са единствени в съответния клас на училището;
г) учениците от пети до дванадесети клас, извън тези по буква „в“, при спазване на следния график:
аа) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10
клас;
бб) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12
клас.
2. Извън графика по т. 1, буква „г“ се допуска и присъственото провеждане на:
а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба №
11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически
изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от
разстояние в електронна среда;
в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно
място в предприятие или на територията на съответното училище;
г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна
среда.
3. Дейностите по т. 1 и 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство
на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на
системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в
условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на
образованието и науката. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от
разстояние за учениците по т. 1, буква „г“ се взема от министъра на образованието и науката
при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
………………………………………………………………………………………………………

zapoved-rd-01-220-08-04-2021

Третокласници честват Международния ден на детската книга виртуално

„Четенето на книги е разговор с най-добрите умове на отминалите времена, и то разговор, в който те ни споделят своите най-добри мисли.“ – Декарт
Във връзка с  Международен ден на книгата  учениците от  III“б“  при ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали проведоха онлайн различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на: разнообразни игри, маратон на четенето, драматизация на приказки.
Решаваха  езикови задачи и живи листи  под наслов „Опознай българския език!” Четоха откъси от  своите любими книжки с огромен интерес. Пренесоха се  в други времена и светове. Срещнаха  се с феи, принцеси, вълшебници и други приказни герои. А  някои  ученици  запознаха съучениците си с произведения на писатели от българската и световна литература.
Третокласниците изработиха и апликации на тема “Аз обичам да чета”, решаваха  живи листи и научиха интересни факти за историята на книгата.
Четенето е наистина важен ключ към  един безкрайно достъпен начин за духовно развитие, извисяване на интелекта и знанието, човешкия стремеж към самоусъвършенстване.
учители: П.  Митрева, Н. Гинева
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Кърджали

Има още

Организация на учебния процес за периода 01.04 – 02.04.2021 г.

Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали уведомява всички ученици, учители и родители, че във връзка със заповед №РД-01-194/30.03.2021г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед №РД09-798/31.03.2021г. на МОН за осъществяване на обучение на учениците в електронна среда от разстояние, организацията на учебния ден ще бъде осъществена в електронна среда във виртуални класни стаи от разстояние, съгласно седмичното разписание за II срок на учебната 2020-2021 г., за времето от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г.
Заповед № 479-560/31.03.2021 г
zap798_OPEC_310321

Заповед №РД-01-194/30.03.2021г.

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка.
Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021г. до 30.04.2021г.:
………………………………………………………………………………………
1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия(в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.)в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образовани от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 ие.
2. До 11.04.2021 г. се преустановяват груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа.
3. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
………………………………………………………………………………………

Zapoved__rd-01-194-30-03-2021

Приказни герои оживяха в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали

На 18.03.2021г., в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, започна честването на Международния ден на Приказките. Госпожа Ламбова, помощник-учител, подреди кът „Приказни герои“ с книжки и илюстрации. Посети класовете на най-малките ученици, за да им разкаже за богатството на нашия фолклор и народните приказки. Запозна ги с приказката „Козелът умната глава“.

               Децата с голяма радост съпреживяха приключенията на героите от приказката, поднесена с талант и емоция.

Приказка с баба          Приказни герои

Ценим водата

Всяка година на  22 март се отбелязва Световния ден на водата.
Празникът е предложен на конференция по околната среда и развитието, проведен през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия и от 1993 г. се провежда ежегодно в целия свят.
Темата на кампанията тази година е „Ценим водата“ . Целта е да се насърчават хората към разумно използване и опазване на този най-ценен природен дар.
Възпитаването на умно и грижовно отношение към водата започва още от най-ранна възраст. Учениците от 3“a” клас при ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали решиха също да се включат в отбелязването на  Световния ден на водата. Те събраха материали от различни проекти, посветени на водата и нейното опазване, които бяха изработили в часовете по Човекът и природата, Човекът и обществото и Български език: стихове и разказчета за водата, съчинения на тема: „Приказката за изчезналата река“, рисунки по темата, постери и плакати, презентации, изработени с помощта на родителите, в които се показва водното богатство на България и Кърджалийския край. Децата споделяха своите идеи как разумно да използваме водата вкъщи и как да запазим чисти водните басейни в природата. „Нека не забравяме, че 844 млн. души по света нямат достъп до чиста питейна вода и всяка капка е от значение. Да ценим водата – всеки един от нас може да го направи! „
учители: Н. Делчева, М. Рушанова
ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Кърджали

Организация на учебния процес за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали уведомява всички ученици, учители и родители, че във връзка със заповед № РД-01-173/ 18.03.2021 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед № РД 09-748/ 19.03.2021 година на МОН за осъществяване на обучение на учениците в електронна среда от разстояние, организацията на учебния ден ще бъде осъществена в електронна среда във виртуални класни стаи от разстояние, съгласно седмичното разписание за II срок на учебната 2020-2021 г., за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.
rd09_748 
ЗАПОВЕД ЕОСР

Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.

zapoved173
Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка. От 22 март преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици
Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.:
………………………………………………………………………………………………………
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.)в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
………………………………………………………………………………………………………

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка

От 18 март по график се допускат присъствените учебни занятия за учениците от 5-и до 12-и клас
Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния график:
  •  от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
  • от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас;
  • на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас;
  • от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7 и 12 клас.“.
zapoved_merki_15_03_2021

Цветна градинка в детската градина

Днес децата от подготвителна група към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали засадиха зеленчуци и цветя. В часа по Конструиране и технологии изработиха и украсиха табелки с имената на растенията. Със своите сръчни ръчички поставиха пръст в саксиите и посяха семената на различни цветя и зеленчуци. Всеки ден малчуганите ще полагат грижи за цветния кът. А когато узреят доматите, репичките и пипера, сладко ще похапнат и ще почерпят първокласниците.

Призови места за учениците участвали в рецитала с най-вдъхновяващите стихове за България по случай 3 март

Учениците Людмила Боянова  от III „б“ клас и Иванка Боянова от VI „а“ клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали участваха  в Общински рецитаторски  онлайн конкурс на тема: „България, земя на герои“  2021 посветен на 3-ти март – Национален празник на България.
Талантливите момичета  спечелиха II и  III  място  за  отлично рецитаторско изпълнение на патриотични стихотворения.
 Официалното награждаване на победителите се състоя на 02 март 2021г. от 16:00ч. на площад „Поезия“, гр. Димитровград.
Целта на конкурса е популяризиране на българската поезия, която е посветена на България сред подрастващите деца и младежи. Възпитанието им в патриотизъм и родолюбие. Създаване на интерес към българското литературно творчество и история.