Добри практики по НП “Иновации в действие”

От 31.05 до 03.06.2022г. група учители и ученици  от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  гр. Кърджали гостуваха на иновативно ОУ „Христо Ботев“ гр. Варна. Поводът за тази среща бе обмен на добри иновативни практики между училища – партньори,  работещи по НП „Иновации в действие“. На срещата присъстваха екипи и от други две неиновативни училища: ОУ „Черноризец Храбър“ гр. София  и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Хасково.
Домакините посрещнаха сърдечно своите гости. Партньорите от училището домакин изнесоха иновативни уроци  в начален и прогимназиален етап. Представиха разнообразни иновативни практики.
Интердисциплинарни уроци по човекът и природата, музика и компютърно моделиране на теми: „#АлгоРитъм – Движение и ритъм” и „#АлгоРитъм – Космическа приказка” представиха учениците от шести клас.
Третокласниците  демонстрираха своите знания и умения по човекът и природата в интерактивен урок на тема: „Хари Потър и стаята на тайните”.
Бинарен урок по английски език и технологии и предприемачество на тема: „Готварство – Lets cook” ни показаха петокласниците.
Разчупването на традиционното преподаване и изменението на образователната  среда са основни  фактори  за постигане на добри резултати в учебните часове.
Партньорите по мобилността бяха вдъхновени от нови идеи за реализиране на бъдещи съвместни дейности и изразиха благодарност за споделените успешни практики.