Заключителна конференция по проект „Училището-пъстър свят на моите мечти“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

На 28.09.2018г. Марияна Пеева – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали , бе гост в ОУ „П. К. Яворов” гр. Кърджали, където се проведе конференция за приключване на дейностите по двугодишния проект „Училището-пъстър свят на моите мечти“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.

Директорът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”гр. Кърджали  подари на директора на ОУ „Пейо К. Яворов” рекламни материали по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”, също финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ между които и  три чадъра  – бял, зелен и червен, символизиращи националното знаме на България.