Заповед № 311-392/28.01.2021 г.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № 311-392/28.01.2021 г.