Педагогически персонал

Учител Длъжност Назначен на щатно място Е-mail

г-жа

Трошанова

Старши учител, детска градина Подготвителен клас @edu.mon.bg

г-жа

Райковска

Старши учител,

начален етап

I клас @edu.mon.bg

  г-жа

Себахтин

Старши учител,

начален етап

I клас @edu.mon.bg

    г-жа

Добрева

Старши учител,

начален етап

Iклас @edu.mon.bg

г-жа

Хорсикян

Старши учител,

начален етап

II клас @edu.mon.bg

г-жа

Профирова

Старши учител,

начален етап

II клас @edu.mon.bg

г-жа

Кадир

Старши учител,

начален етап

II клас @edu.mon.bg

г-жа

Дилова

Старши учител,

начален етап

III клас @edu.mon.bg

г-жа

Грозева

Старши учител,

начален етап

III клас @edu.mon.bg

г-жа

Иванова

Старши учител,

начален етап

III клас @edu.mon.bg

г-жа

Делчева

Старши учител,

начален етап

IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Митрева

Главен учител,

начален етап

IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Бошева

Старши учител,

начален етап

IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Стоянова

Старши учител,

начален етап

Английски език @edu.mon.bg

г-жа

Вълкова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература
@edu.mon.bg

г-жа

Стоянова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература @edu.mon.bg

г-н

Кузманов

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература, Технол. и пр. @edu.mon.bg

 г-жа

Али

Старши учител, в прогимназиален етап

Английски език @edu.mon.bg

г-жа

Йорданова

Учител, в прогимназиален етап Немски език @edu.mon.bg

 г-жа

Богданова

 

Психолог

 

ПГ-VII клас

 

@edu.mon.bg

г-н

Дибеков

Старши учител, в прогимназиален етап Математика, Физика и астр. Инф. технол. @edu.mon.bg

г-жа

Сарлова

Старши учител, в прогимназиален етап Математика,

Инф. технол.

@edu.mon.bg

г-н

Мустафа

Старши учител, в прогимназиален етап

Математика, Физика и астр. Инф. технол.

@edu.mon.bg

г-н

Драгнев

Старши учител,  в прогимназиален етап География и икономика, История и цив. @edu.mon.bg

г-жа

Милушева

Главен учител,  в прогимназиален етап Биология и ЗО, Химия и ООС, , Човекът и пр. @edu.mon.bg

г-жа

Хабилова

Ръководител на направление „ИКТ“ III-VII клас @edu.mon.bg

г-жа

Митева

Учител по изобразително изкуство V-VII клас @edu.mon.bg

г-жа

Мехмед

Учител

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Петкова

Старши учител, в прогимназиален етап

Физическа култура и спорт

@edu.mon.bg

г-жа

Ковачева

Старши ресурсен учител ПГ-VII клас @edu.mon.bg

г-жа

Младенова

Педагогически съветник ПГ-VII клас e@edu.mon.bg

г-жа

Дановска

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Любенова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Рушанова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Петкова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас
@edu.mon.bg

г-жа

Русева

Учител, в прогимназиален етап Музика, история и цивилизации, география и икономика @edu.mon.bg

 г-жа

Гинева

Старши учител

в ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Чилингирова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Гъдова

Старши учител

в ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Кирчева

Учител  в

ГЦОУД

 I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Кьорова

Старши учител

в ГЦОУД

V клас
@edu.mon.bg

г-жа

Карамфилова

           Учител

в ГЦОУД

         I-IV клас @edu.mon.bg

 

Последни публикации

Откриване на учебната 2023- 2024 година

Петнадесети септември е! Един ден с необикновен статут в празничния календар на България. Новата учебна година бе открита тържествено в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали. Изпълнен с позитивни емоции е първият учебен ден за най-малките – първокласниците на. В тяхна подкрепа са и всички други присъстващи ученици в нашето училище. Дворът на училището оживя от грейналите лица на учениците, от вълнението на първокласниците, от радостните сълзи в очите на родителите, от усмивките на учителите, от песни и стихове. Директорът на училището – г-жа Марияна Пеева поздрави учениците и техните родители по повод откриването на новата учебна година. Гости на празника бяха г-жа Виолета Кавръкова, старши счетоводител на Областна администрация – Кърджали, г-н Себахтин Риза, секретар на община Кърджали, г-жа Николина Иванова, член на Обществения съвет към училището, г-жа Ширин Хюсеин – родител на първокласник. Поздравителен адрес за началото на учебната година изпрати г-жа Ангелина Костова – началник на РУО – Кърджали.
След кратка литературно-музикална програма удари първият звънец и първокласниците поведоха шествието от ученици към класните стаи.
Да бъде успешна и ползотворна новата 2023-2024 учебна година! На добър час!

 1. Откриване на учебната 2023/2024 година Вашият коментар
 2. Честит празник! Коментарите са изключени за Честит празник!
 3. Коментарите са изключени за
 4. Лятно училище в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали Коментарите са изключени за Лятно училище в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали
 5. Кирилометодиевци с призови места в конкурса на Областна администрация Кърджали Коментарите са изключени за Кирилометодиевци с призови места в конкурса на Областна администрация Кърджали
 6. Първо национално състезание по роботика! Коментарите са изключени за Първо национално състезание по роботика!
 7. Девети областен конкурс за детска рисунка „Родопски багри“ Коментарите са изключени за Девети областен конкурс за детска рисунка „Родопски багри“
 8. Шести национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ Коментарите са изключени за Шести национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“
 9. Медали от националното състезание на СБНУ Коментарите са изключени за Медали от националното състезание на СБНУ
 10. Честит 24-ти май! Коментарите са изключени за Честит 24-ти май!
 11. Трето място на математическо състезание Коментарите са изключени за Трето място на математическо състезание
 12. НП „Иновации в действие“ Коментарите са изключени за НП „Иновации в действие“
 13. Патронен празник Коментарите са изключени за Патронен празник
 14. 11 май – Ден на Св. Св. Кирил и Методий Коментарите са изключени за 11 май – Ден на Св. Св. Кирил и Методий
 15. „Когато творя и уча, ще сполуча!“ Коментарите са изключени за „Когато творя и уча, ще сполуча!“
 16. Кирилометодиевци отново сред първенците Коментарите са изключени за Кирилометодиевци отново сред първенците
 17. За Слънцето и Земята Коментарите са изключени за За Слънцето и Земята
 18. Важно!!! Коментарите са изключени за Важно!!!
 19. Национална програма „Иновации в действие“ Коментарите са изключени за Национална програма „Иновации в действие“