Педагогически персонал

Учител Длъжност Назначен на щатно място Е-mail

г-жа

Трошанова

Старши учител, детска градина Подготвителен клас @edu.mon.bg

г-жа

Райковска

Старши учител,

начален етап

I клас @edu.mon.bg

  г-жа

Себахтин

Старши учител,

начален етап

I клас @edu.mon.bg

    г-жа

Добрева

Старши учител,

начален етап

Iклас @edu.mon.bg

г-жа

Хорсикян

Старши учител,

начален етап

II клас @edu.mon.bg

г-жа

Профирова

Старши учител,

начален етап

II клас @edu.mon.bg

г-жа

Кадир

Старши учител,

начален етап

II клас @edu.mon.bg

г-жа

Дилова

Старши учител,

начален етап

III клас @edu.mon.bg

г-жа

Грозева

Старши учител,

начален етап

III клас @edu.mon.bg

г-жа

Иванова

Старши учител,

начален етап

III клас @edu.mon.bg

г-жа

Делчева

Старши учител,

начален етап

IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Митрева

Главен учител,

начален етап

IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Бошева

Старши учител,

начален етап

IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Стоянова

Старши учител,

начален етап

Английски език @edu.mon.bg

г-жа

Вълкова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература
@edu.mon.bg

г-жа

Стоянова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература @edu.mon.bg

г-н

Кузманов

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература, Технол. и пр. @edu.mon.bg

 г-жа

Али

Старши учител, в прогимназиален етап

Английски език @edu.mon.bg

г-жа

Йорданова

Учител, в прогимназиален етап Немски език @edu.mon.bg

 г-жа

Богданова

 

Психолог

 

ПГ-VII клас

 

@edu.mon.bg

г-н

Дибеков

Старши учител, в прогимназиален етап Математика, Физика и астр. Инф. технол. @edu.mon.bg

г-жа

Сарлова

Старши учител, в прогимназиален етап Математика,

Инф. технол.

@edu.mon.bg

г-н

Мустафа

Старши учител, в прогимназиален етап

Математика, Физика и астр. Инф. технол.

@edu.mon.bg

г-н

Драгнев

Старши учител,  в прогимназиален етап География и икономика, История и цив. @edu.mon.bg

г-жа

Милушева

Главен учител,  в прогимназиален етап Биология и ЗО, Химия и ООС, , Човекът и пр. @edu.mon.bg

г-жа

Хабилова

Ръководител на направление „ИКТ“ III-VII клас @edu.mon.bg

г-жа

Митева

Учител по изобразително изкуство V-VII клас @edu.mon.bg

г-жа

Мехмед

Учител

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Петкова

Старши учител, в прогимназиален етап

Физическа култура и спорт

@edu.mon.bg

г-жа

Ковачева

Старши ресурсен учител ПГ-VII клас @edu.mon.bg

г-жа

Младенова

Педагогически съветник ПГ-VII клас e@edu.mon.bg

г-жа

Дановска

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Любенова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Рушанова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Петкова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас
@edu.mon.bg

г-жа

Русева

Учител, в прогимназиален етап Музика, история и цивилизации, география и икономика @edu.mon.bg

 г-жа

Гинева

Старши учител

в ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Чилингирова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Гъдова

Старши учител

в ГЦОУД

I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Кирчева

Учител  в

ГЦОУД

 I-IV клас @edu.mon.bg

г-жа

Кьорова

Старши учител

в ГЦОУД

V клас
@edu.mon.bg

г-жа

Карамфилова

           Учител

в ГЦОУД

         I-IV клас @edu.mon.bg

 

Последни публикации

Медали от националното състезание на СБНУ

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали изпрати още една успешна и изпълнена с големи постижения учебна година. В последния ден заедно със своите удостоверения за завършен клас учениците от начален етап  получиха своите заслужени грамоти, сребърни и златни медали от състезанията на СБНУ.
       Резултатите от финалното състезание, до което по регламент стигат участници, спечелили поне на две състезания по различни учебни предмети с максимален брой точки, са повод за поредната ни гордост.
        На официална церемония директорът на училището г-жа Марияна Пеева, връчи   на  45 ученици   златен медал и грамота „Победител“ и   на 31 ученици  сребърен медал и грамота за участие  от  Национално финално състезание към СБНУ.
      Тя  поздрави всички  ученици  от начален етап за успехите им и постигнатите високи резултати.  Пожела им здраве и много бъдещи успехи.
       Благодари и на всички учители от начален етап за усилията, които полагат, за да възпитават у тях борбен дух и стремеж към постигане на нови върхове.
„Вие сте гордост за своето училище, вие сте достойни кирилометодиевци !
Гордеем се с вас и ви пожелаваме нови и нови успехи!
     „Бъдете винаги успешни ученици и хора!“, с тези думи отправени от директора завърши церемонията по награждаването.
 1. Честит 24-ти май! Вашият коментар
 2. Трето място на математическо състезание Коментарите са изключени за Трето място на математическо състезание
 3. НП „Иновации в действие“ Коментарите са изключени за НП „Иновации в действие“
 4. Патронен празник Коментарите са изключени за Патронен празник
 5. 11 май – Ден на Св. Св. Кирил и Методий Коментарите са изключени за 11 май – Ден на Св. Св. Кирил и Методий
 6. „Когато творя и уча, ще сполуча!“ Коментарите са изключени за „Когато творя и уча, ще сполуча!“
 7. Кирилометодиевци отново сред първенците Коментарите са изключени за Кирилометодиевци отново сред първенците
 8. За Слънцето и Земята Коментарите са изключени за За Слънцето и Земята
 9. Важно!!! Коментарите са изключени за Важно!!!
 10. Национална програма „Иновации в действие“ Коментарите са изключени за Национална програма „Иновации в действие“
 11. Празник на буквите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Коментарите са изключени за Празник на буквите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 12. Пореден успех в конкурса „С очите си видях бедата 2023“ Коментарите са изключени за Пореден успех в конкурса „С очите си видях бедата 2023“
 13. Пролет в сърцата Коментарите са изключени за Пролет в сърцата
 14. Kирилометодиевци отбелязоха Международния ден на търпението и Благовещение Коментарите са изключени за Kирилометодиевци отбелязоха Международния ден на търпението и Благовещение
 15. Кръшни хора с шарени чорапки Коментарите са изключени за Кръшни хора с шарени чорапки
 16. Грамоти от Национален конкурс “За здраве и берекет” Коментарите са изключени за Грамоти от Национален конкурс “За здраве и берекет”
 17. Заповед за неучебен ден Коментарите са изключени за Заповед за неучебен ден
 18. Протоколи Физика – Областен кръг 2023 Коментарите са изключени за Протоколи Физика – Областен кръг 2023
 19. Кирилометодиевци в подкрепа за Дамла Коментарите са изключени за Кирилометодиевци в подкрепа за Дамла