Педагогически персонал

Учител Длъжност Назначен на щатно място Е-mail

г-жа

Трошанова

Старши учител, детска градина Подготвителен клас niko_lina69@abv.bg

г-жа

Райковска

Старши учител,

начален етап

I клас krasimira_raikovska@abv.bg

  г-жа

Себахтин

Старши учител,

начален етап

I клас ayse_tuni@abv.bg

    г-жа

Добрева

Старши учител,

начален етап

Iклас dobreva_gp@abv.bg

г-жа

Хорсикян

Старши учител,

начален етап

II клас tinahors@abv.bg

г-жа

Профирова

Старши учител,

начален етап

II клас rumianapr@abv.bg

г-жа

Кадир

Старши учител,

начален етап

II клас gulferkadir@gmail.com

г-жа

Дилова

Старши учител,

начален етап

III клас vd_63@abv.bg

г-жа

Грозева

Старши учител,

начален етап

III клас margoto_57@abv.bg

г-жа

Иванова

Старши учител,

начален етап

III клас elipavlova60@abv.bg

г-жа

Делчева

Старши учител,

начален етап

IV клас nina_jeniko@abv.bg

г-жа

Митрева

Главен учител,

начален етап

IV клас poli_nm@abv.bg

г-жа

Бошева

Старши учител,

начален етап

IV клас valeria.bosheva@gmail.com

г-жа

Стоянова

Старши учител,

начален етап

Английски език kleopatra_99@abv.bg

г-жа

Вълкова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература
zl_valkova@abv.bg

г-жа

Стоянова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература msand@abv.bg

г-н

Кузманов

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература, Технол. и пр. hkuzmanov@abv.bg

 г-жа

Али

Старши учител, в прогимназиален етап

Английски език senay1967@abv.bg

г-жа

Йорданова

Учител, в прогимназиален етап Немски език margo_17@abv.bg

 г-жа

Богданова

 

Психолог

 

ПГ-VII клас

 

bogdanovavioleta@gmail.com

г-н

Дибеков

Старши учител, в прогимназиален етап Математика, Физика и астр. Инф. технол. asen.dibekov@abv.bg

г-жа

Сарлова

Старши учител, в прогимназиален етап Математика,

Инф. технол.

sarlova_karjali@abv.bg

г-н

Мустафа

Старши учител, в прогимназиален етап

Математика, Физика и астр. Инф. технол.

fero_musi@abv.bg

г-н

Драгнев

Старши учител,  в прогимназиален етап География и икономика, История и цив. lubomir_dragnev@ abv.bg

г-жа

Милушева

Главен учител,  в прогимназиален етап Биология и ЗО, Химия и ООС, , Човекът и пр. ianakj@abv.bg

г-жа

Хабилова

Ръководител на направление „ИКТ“ III-VII клас nurdjan@gbg.bg

г-жа

Митева

Учител по изобразително изкуство V-VII клас veska1974@abv.bg

г-н

Стоилов

Учител по физ. възпитание и спорт I-VII клас ivantonchevff@gmail.com

г-жа

Петкова

Старши учител, в прогимназиален етап

Физическа култура и спорт

anelia.ivanova73@yahoo.com

г-жа

Ковачева

Старши ресурсен учител ПГ-VII клас katikovacheva@abv.bg

г-жа

Младенова

Педагогически съветник ПГ-VII клас elena_77k@abv.bg

г-жа

Дановска

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас desislava_danovska92@abv.bg

г-жа

Шелер

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас tania.scheller@abv.bg

г-жа

Рушанова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас miglena_ruchanova@abv.bg

г-жа

Петкова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас
tanq.boqnova75@abv.bg

г-жа

Русева

Учител, в прогимназиален етап Музика, история и цивилизации, география и икономика mruseva_32@abv.bg

 г-жа

Гинева

Старши учител

в ГЦОУД

I-IV клас nevenkahg@abv.bg

г-жа

Чилингирова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас rosena_1962@abv.bg

г-жа

Гъдова

Старши учител

в ГЦОУД

I-IV клас aysegadova@abv.bg

г-жа

Кирчева

Учител  в

ГЦОУД

 I-IV клас radostina_1986@abv.bg

г-жа

Кьорова

Старши учител

в ГЦОУД

V клас
nazmis_81@abv.bg

г-жа

Карамфилова

           Учител

в ГЦОУД

         I-IV клас karamfilova.1980@abv.bg

г-жа

Младенова

           Учител

в ГЦОУД

         I-IV клас elena_mladenova75@abv.bg

 

Последни публикации

Представителна изява по проект „Подкрепа за успех“

На 22.06.2022г. в ЦПЛР – ОДК – Кърджали се проведе представителна изява по проект „Подкрепа за успех“ под надслов: „Уча, творя и успявам!“
Групи от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали – „И аз мога“ и „Родна стряха“, с ръководители Павлина Митрева и Невенка Гинева представиха фолклорна китка.
На сцената те представиха колорита на българското фолклорно богатство.
Иванка Чавдарова от 7а клас се представи със солово изпълнение на песента Момне ле, мари, хубава“ , а учениците от 4б клас се изявиха с народен танц и фолклорната китка „Снощи на герана бях…“
Невероятната атмосфера в ОДК – Кърджали развълнува всички присъстващи и всичко видяно на представителната изява показа, че проект ,,Подкрепа за успех“ постига своите основни цели, като допринася за предотвратяване на преждевременното напускане на училище.

 1. Четвъртокласниците получиха удостоверение за завършен начален етап на основно образование Вашият коментар
 2. ПРОГРАМАТА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ Вашият коментар
 3. Ваня отново с награда Коментарите са изключени за Ваня отново с награда
 4. Завърнаха се шампионите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Коментарите са изключени за Завърнаха се шампионите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 5. Добри практики по НП “Иновации в действие” Коментарите са изключени за Добри практики по НП “Иновации в действие”
 6. Грамоти и награди по случай 24 май Коментарите са изключени за Грамоти и награди по случай 24 май
 7. Честит празник! Коментарите са изключени за Честит празник!
 8. Медали за финалистите от СБНУ Коментарите са изключени за Медали за финалистите от СБНУ
 9. Четвърта международна среща по проект Еразъм+ Коментарите са изключени за Четвърта международна среща по проект Еразъм+
 10. Великденско математическо състезание Коментарите са изключени за Великденско математическо състезание
 11. Шахматен турнир по случай Патронния празник на училището Коментарите са изключени за Шахматен турнир по случай Патронния празник на училището
 12. Мобилност за иновации и добри практики по НП “Иновации в действие” Коментарите са изключени за Мобилност за иновации и добри практики по НП “Иновации в действие”
 13. Награди за малките математици Коментарите са изключени за Награди за малките математици
 14. Патронен празник Коментарите са изключени за Патронен празник
 15. Децата от ПГ пожелават на всички здраве, благополучие и светли Великденски празници! Коментарите са изключени за Децата от ПГ пожелават на всички здраве, благополучие и светли Великденски празници!
 16. Международен ден на Земята Коментарите са изключени за Международен ден на Земята
 17. Кирилометодиевци се включиха в „Похода на книгите“ Коментарите са изключени за Кирилометодиевци се включиха в „Похода на книгите“
 18. Кирилометодиевци отново шампиони в спортно туристическите дисциплини Коментарите са изключени за Кирилометодиевци отново шампиони в спортно туристическите дисциплини
 19. Четвъртокласниците участваха в пролетен карнавал Коментарите са изключени за Четвъртокласниците участваха в пролетен карнавал