Педагогически персонал

Учител Длъжност Назначен на щатно място Е-mail

г-жа

Трошанова

Старши учител, детска градина Подготвителен клас niko_lina69@abv.bg

г-жа

Райковска

Старши учител,

начален етап

I клас krasimira_raikovska@abv.bg

  г-жа

Себахтин

Старши учител,

начален етап

I клас ayse_tuni@abv.bg

    г-жа

Добрева

Старши учител,

начален етап

Iклас dobreva_gp@abv.bg

г-жа

Хорсикян

Старши учител,

начален етап

II клас tinahors@abv.bg

г-жа

Профирова

Старши учител,

начален етап

II клас rumianapr@abv.bg

г-жа

Кадир

Старши учител,

начален етап

II клас gulferkadir@gmail.com

г-жа

Дилова

Старши учител,

начален етап

III клас vd_63@abv.bg

г-жа

Грозева

Старши учител,

начален етап

III клас margoto_57@abv.bg

г-жа

Иванова

Старши учител,

начален етап

III клас elipavlova60@abv.bg

г-жа

Делчева

Старши учител,

начален етап

IV клас nina_jeniko@abv.bg

г-жа

Митрева

Главен учител,

начален етап

IV клас poli_nm@abv.bg

г-жа

Бошева

Старши учител,

начален етап

IV клас valeria.bosheva@gmail.com

г-жа

Стоянова

Старши учител,

начален етап

Английски език kleopatra_99@abv.bg

г-жа

Вълкова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература
zl_valkova@abv.bg

г-жа

Стоянова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература msand@abv.bg

г-н

Кузманов

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература, Технол. и пр. hkuzmanov@abv.bg

 г-жа

Али

Старши учител, в прогимназиален етап

Английски език senay1967@abv.bg

г-жа

Йорданова

Учител, в прогимназиален етап Немски език margo_17@abv.bg

 г-жа

Богданова

 

Психолог

 

ПГ-VII клас

 

bogdanovavioleta@gmail.com

г-н

Дибеков

Старши учител, в прогимназиален етап Математика, Физика и астр. Инф. технол. asen.dibekov@abv.bg

г-жа

Сарлова

Старши учител, в прогимназиален етап Математика,

Инф. технол.

sarlova_karjali@abv.bg

г-н

Мустафа

Старши учител, в прогимназиален етап

Математика, Физика и астр. Инф. технол.

fero_musi@abv.bg

г-н

Драгнев

Старши учител,  в прогимназиален етап География и икономика, История и цив. lubomir_dragnev@ abv.bg

г-жа

Милушева

Главен учител,  в прогимназиален етап Биология и ЗО, Химия и ООС, , Човекът и пр. ianakj@abv.bg

г-жа

Хабилова

Ръководител на направление „ИКТ“ III-VII клас nurdjan@gbg.bg

г-жа

Митева

Учител по изобразително изкуство V-VII клас veska1974@abv.bg

г-жа

Мехмед

Учител

ГЦОУД

I-IV клас me_hi@abv.bg

г-жа

Петкова

Старши учител, в прогимназиален етап

Физическа култура и спорт

anelia.ivanova73@yahoo.com

г-жа

Ковачева

Старши ресурсен учител ПГ-VII клас katikovacheva@abv.bg

г-жа

Младенова

Педагогически съветник ПГ-VII клас elena_77k@abv.bg

г-жа

Дановска

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас desislava_danovska92@abv.bg

г-жа

Белева

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас

г-жа

Рушанова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас miglena_ruchanova@abv.bg

г-жа

Петкова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас
tanq.boqnova75@abv.bg

г-жа

Русева

Учител, в прогимназиален етап Музика, история и цивилизации, география и икономика mruseva_32@abv.bg

 г-жа

Гинева

Старши учител

в ГЦОУД

I-IV клас nevenkahg@abv.bg

г-жа

Чилингирова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас rosena_1962@abv.bg

г-жа

Гъдова

Старши учител

в ГЦОУД

I-IV клас aysegadova@abv.bg

г-жа

Кирчева

Учител  в

ГЦОУД

 I-IV клас radostina_1986@abv.bg

г-жа

Кьорова

Старши учител

в ГЦОУД

V клас
nazmis_81@abv.bg

г-жа

Карамфилова

           Учител

в ГЦОУД

         I-IV клас karamfilova.1980@abv.bg

г-жа

Младенова

           Учител

в ГЦОУД

         I-IV клас elena_mladenova75@abv.bg

 

Последни публикации

Сертификати за учениците по проект „Образование за утрешния ден“

През учебната 2021-2022 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се включи в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
В училището се сформира клуб „Дигитална вселена” – III клас – с ръководител г-жа Нурджан Хабилова
Участниците в клубa успешно завършиха обучението по ключови дигитални умения за основно владеене на дигитални компетентности и получиха своите  сертификати.

 

 1. Европейски ден на спорта в училище Вашият коментар
 2. 3 октомври – неучебен ден Вашият коментар
 3. Честит Ден на Независимостта на България! Вашият коментар
 4. 69 първокласници прекрачиха прага на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Коментарите са изключени за 69 първокласници прекрачиха прага на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
 5. Честит първи учебен ден! Коментарите са изключени за Честит първи учебен ден!
 6. Откриване на учебната 2022/2023 година Коментарите са изключени за Откриване на учебната 2022/2023 година
 7. Кирилометодиевци поставиха „Горска аптечка” Коментарите са изключени за Кирилометодиевци поставиха „Горска аптечка”
 8. 06 септември – Ден на Съединението на България Коментарите са изключени за 06 септември – Ден на Съединението на България
 9. Кирилометодиевци се завърнаха от море Коментарите са изключени за Кирилометодиевци се завърнаха от море
 10. Завършване на учениците от 7. клас Коментарите са изключени за Завършване на учениците от 7. клас
 11. Учениците от VII „а“ клас казаха „Благодаря“ Коментарите са изключени за Учениците от VII „а“ клас казаха „Благодаря“
 12. Представителна изява по проект „Подкрепа за успех“ Коментарите са изключени за Представителна изява по проект „Подкрепа за успех“
 13. Четвъртокласниците получиха удостоверение за завършен начален етап на основно образование Коментарите са изключени за Четвъртокласниците получиха удостоверение за завършен начален етап на основно образование
 14. ПРОГРАМАТА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ Коментарите са изключени за ПРОГРАМАТА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
 15. Ваня отново с награда Коментарите са изключени за Ваня отново с награда
 16. Завърнаха се шампионите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Коментарите са изключени за Завърнаха се шампионите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 17. Добри практики по НП “Иновации в действие” Коментарите са изключени за Добри практики по НП “Иновации в действие”
 18. Грамоти и награди по случай 24 май Коментарите са изключени за Грамоти и награди по случай 24 май
 19. Честит празник! Коментарите са изключени за Честит празник!