ИНИЦИАТИВИ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД КЪРДЖАЛИ В УСЛОВИЯТА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МАЙСКИТЕ
ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И НАЧАЛЕН ЕТАП
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
 1. „Парад на българската армия“ – Дидактична игра „Кое не се случва на парада?“;
 2. Презентации за 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
 3. Стихотворение „ На Гергьовден”- Ран Босилек;
 4. Песен:“Ние сме войници“.
9 май –  Денят на Европа:
 1. „Денят на Европа“- презентации – /Как „Ода на радостта“ стана химн на Европа“/.
11 май – Деня на Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий:
 1. Тематично рисуване и апликиране за  светите братя Кирил и Методий.
24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост:
 1. Рецитация на стихотворения: „Празник“ В. Паспалеева, песни: „Песен за буквите“, „Първокласник“;
 2. Дидактични игри: „Открий буквите“;
 3. Нека бъдем иновативни и направим виртуален празник за 24 май; /Рецитал за светите братя Кирил и Методий/;
 4. Да научим повече за делото на Кирил и Методий“; /Представяне на презентация, четене на текстове от ученици и беседа, работни листи с информация и въпроси по темата/;
 5. Да научим повече за химна „ВЪРВИ, НАРОДЕ, ВЪЗРОДЕНИ“ /Представяне на презентация за химна, четене на химна, препис от всеки ученик в патриотичната тетрадка, научаване и изпълнение на песента/;
 6. Да научим  повече за историята на „НАШЕТО УЧИЛИЩЕ“ /изследователски проект/;
 7. Стихове за светите братя, буквите, словото и книгите /Стихотворения за светите братя Кирил и Методий, за буквите, за словото, за книгите, за 24 май – преписи в патриотичните тетрадки, научаване и рецитиране на стихотворения по избор на всеки ученик/;
 8. Състезание по краснопис „Прослава на словото“,  „Най- добър краснописец“;
 9. Изложба по класове – „В светлината на словото“;
 10. Рисунки за светите братя, на буквите, за 24 май и „моето училище“ /Рисуване на собствени рисунки, оцветяване със свещ и водни боички на специални красиви букви/;
 11. Проект „МАЛКИ ПИСАТЕЛИ“ /Съставяне на кратки текстове  по  опорни думички и рисунка. Оформя се малка книжка  за светите братя Кирил и Методий“ от всички текстове/.
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
 1. Час на класа посветен на тема: Гергьовден в народното творчество и в различните религии.
9 май –  Денят на Европа:
 1. В часовете по английски език учениците разработват проекти за забележителностите в столиците на държавите членки на Европейския съюз;
 2. По руски език – урок посветен на 9 май – Ден на победата;
 3. Час на класа посветен на тема: Какво зная за Европейския съюз? Страни членки на Европейския съюз.
11 май – Деня на Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий:
 1. В часовете по български език и литература ще се провежда беседа за живота и делото на светите братя;
 2. В часовете по български език и литература е обявен конкурс за написване на стихове и разкази за Кирил и Методий и българското слово;
 3. В часовете по музика за месец май часът започва с изпълнение на „Химна на Кирил и Методий“ и завършва с песента „Слава, слава …“;
 4. В часовете по информационни технологии учениците ще изработят презентации за живота и делото на Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий;
 5. В часа на класа ще се проведе беседа за живота и делото на светите братя, за отбелязване на патронния празник на училището.
24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост:
 1. В часовете по музика – учениците работят по проекти, свързани с история на създаването на музиката и текста на „Химн на Кирил и Методий“;
 2. Извършват проучване за песни, посветени на българските букви, слово, книжовници и учители и изготвяне на проекти;
 3. В часа на класа ще се проведе беседа за славянската писменост и българската култура.