Иновативен бинарен урок по математика и информациони технологии

На 12.03.2019 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се проведе иновативен бинарен открит урок по математика и информационни технологии под ръководството на г-жа Венера Сарлова – старши учител по математика и г-жа Нурджан Хабилова – ръководител на направление „ИКТ“. Урокът е част от поредицата уроци по проект „Иновативно училище”- „Като творя и уча, ще сполуча”.  Използването на ИКТ по математика води до обогатяване знанията на учениците и до повишаване на дигиталната им компетентност. Предметите математика и информационни технологии поставят основите на методология, която намира приложение във всички области на общообразователната подготовка. Те взаимно се допълват и са в тясно взаимодействие. Така по един нестандартен и ефектен начин се съчетаха знанията и уменията по два предмета на учениците от пети клас.

Темата на интерактивния урок беше „Представяне на данни. Работа с диаграми.“. Г-жа Сарлова постави задачата в табличен вид и под нейно ръководство учениците я решиха математически и онагледиха с помощта на изучените диаграми, a г-жа Хабилова показа на петокласниците как бързо и лесно могат да се онагледят представените таблично данни, чрез компютър –  с програмата Excel.  Интересът на учениците беше на изключително високо ниво през цялото време. Те участваха активно в час.

Гости на урока бяха директорът на училището –  г-жа Марияна Пеева, учители и родители.