Иновативен урок по математика

В днешния обобщителен урок учениците затвърдиха знанията за геометричните фигури и тела чрез изработване на мисловна карта или проект „Геометричните фигури в живота ни“.