Интерактивен бинарен урок по информационни технологии и математика  в VI „а“ клас

С учениците от VI „а“ клас в ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ – гр. Кърджали се проведе интерактивен бинарен урок