Интерактивен бинарен урок по математика и география VI „а“ клас

С учениците от VI „а“ клас в ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ – гр. Кърджали се проведе интерактивен бинарен урок