Линк към правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

линк към правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа
линк за сваляне на брошурата
линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“