Мобилност за иновации и добри практики по НП “Иновации в действие”

От 09.05 до 11.05.2022 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се реализира мобилност за обмен на успешни иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“.
Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.
Основната цел на училищната иновация е да се повиши качеството на образователния процес, посредством иновативни педагогически методи, компетентностен подход, проектно-базираното обучение и използване на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Сътрудничеството се проведе между иновативните училища ОУ „Христо Ботев“ гр. Варна и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, неиновативните училища 163 ОУ „Черноризец Храбър“ гр. София и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Хасково. Гости на форума бяха Даниела Апостолова, старши експерт по обществени науки и гражданско образование и Религия Йоана Ташева, старши експерт по чуждоезиково обучение и по майчин език от РУО-Кърджали, родители, учители и ученици.
 С много емоции, талант и знания домакините представиха пред гостите  иновативни  уроци, в които бе онагледена на практика  успешната работа по проект „Иновативно училище“.
Учениците от VI “А“ клас представиха иновативен урок в театрална форма по история и цивилизации на тема: „Златен век на българската книжнина“. Те пресъздадоха посрещането на кирилометодиевите ученици от княз Борис, пренасянето и разпространяването на славянската азбука. Учениците импровизираха Преславския събор от 893 г. където за официален език е приет българският. Гостите се потопиха в атмосферата  на новосъздадената християнска столица Преслав и „Класната стая“ на Климент Охридски.
Гостите имаха възможността да наблюдават иновативен урок по физика и астрономия  в VII “Б“ клас на тема: „Наблюдение на небесни обекти. Окото като оптичен уред“ с различни видове телескопи. Учениците  представиха своите проекти свързани с урока. С интерес наблюдаваха небесните тела с професионални телескопи.
Учениците от II “Б“, III “А“, III “Б“ и IV “Б“ клас пресъздадоха иновативен урок – спектакъл: „Фолклорен календар на пролетните празници“, „Снощи на Герана бях“.
Разделени на четири отбора малките деца с лекота откриха, представиха и разказаха символиката на отделните фолклорни пролетни празници и обичаи – „Сирни заговезни – прошка“, „Цветница“, „Великден“, „Гергьовден“. Учениците от различните отбори изпълниха народни песни и народни хора от представените пролетни празници. Всички присъстващи гости на иновативния урок с удоволствие  се потопиха в колорита на уникалното изпълнение на децата.
Игровият метод и работа в екип са едни от най-често използваните и най-интригуващите за учениците методи на обучение. Чрез тях те  се забавляват докато учат и учат докато се забавляват.
Важно е не само усвояване на учебното съдържание, а и усвояване на способи и начини на поведение. Учениците придобиват способности да  анализират и обобщават, да вземат правилни решения, да бъдат съобразителни, адаптивни и креативни.
Домакините представиха на гостите успешната работа по  Национална програма „Иновации в действие“ и в неформална обстановка и преки разговори учителите от трите училища споделиха  опита и впечатленията си от своята работата  в областта на иновациите.
 Директорите на гостуващите училища изразиха благодарност за споделените успешни практики.
Мобилността бе закрита с Тържествен концерт по случай Патронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали.
 Екипите си тръгнаха заредени с много идеи, положителни емоции и желание за реализиране на допълнителни бъдещи съвместни дейности.