НП „Иновации в действие“


Екип от учители от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали
 обмениха иновативни идеи с ЧСУ „Рьорих“ в град София
Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.
Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.
Основна цел е да се изградят  условия и подкрепа за развиване, култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, както и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики.
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации и реализиране на мобилност за иновации и добри практики.
 Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор.
В тази връзка учители от ОУСв. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали  от 24 до 26 април  посетиха ЧСУ „Рьорих“ в град София. Включиха  се  директора на  училището  госпожа Марияна Пеева,  господин Сюлейман Мустафа- ЗДУД, госпожа Павлина Митрева  и госпожа Невенка Гинева.
Гости на частното училище бяха и екипи учители и ученици от СУ „ Васил Левски град Стара Загора и  Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ град Елхово.
Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит с прилагане на иновативни методи и подходи в обучението от 1- 12 клас.
 Иновацията на домакините беше свързана с учене извън класната стая и се проведе под надслов „Петте елемента“.
Ученици и учители от четирите училища  посетиха, Регионалния исторически музей в София и  Софийската опера и балет.
Учениците проведоха кратки интервюта, в които търсеха отговори на въпроси свързани със значението на иновациите, приложението им и тяхното развитие.
Домакините от  частното училище в град София бяха подготвили интересен диалог „игра“ за опознаване на екипите, в който гостуващите ученици и учители се включиха активно в   разнообразни игрови ситуации.
Гостите на частното училище   наблюдаваха практически урок по танци  в гимназиален етап и урок по ТП в начален етап.
 Учители и ученици   създадоха аудиофайлове и направиха много снимки, които ще бъдат обединени и ще представят различните гледни точки към темата.
Учителите от  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали натрупаха много впечатления и положителни емоции  от работата на творческите лаборатории по време на иновативната работна среща.