В помощ на класния

 ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА ЧАС, ПОСВЕТЕН НА ЕВРОПА

ПОРТАЛ НА ЕС:

http://europa.eu/index_bg.htm

ВРЪЗКА ЗА УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ:

http://europa.eu/quick-links/schools-universities/index_bg.htm

КЪТ НА УЧИТЕЛЯ:

http://europa.eu/teachers-corner/index_bg.htm

ЕС В СЛАЙДОВЕ:

http://europa.eu/abc/euslides/index_bg.htm

ЕС НАКРАТКО:

http://europa.eu/abc/index_bg.htm

EU BACK TO SCHOOL:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100819_en.htm

ВРЪЗКА КЪМ ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦАТА НА ЕС:

http://bookshop.europa.eu

ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ В БЪЛГАРИЯ (ЗА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ):

http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/info_relays_bg.htm

ВРЪЗКА КЪМ ПП НА ЕК В БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО СА ПУБЛИКУВАНИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА УЧИТЕЛИ, С ЦЕЛ ПОДГОТВЯНЕ НА ЧАС, ПОСВЕТЕН НА ЕВРОПА:

http://ec.europa.eu/bulgaria/sources/information_sources/youth_sources/index_bg.htm

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

СТРАТЕГИЧЕСКИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Допълнителни разпоредби – § 4
Министърът на образованието, младежта и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ, СВЪРЗАНИ С БДП

Проект ИКАРУС (Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety): webicarus.eu
Партньорство с МВР и 16 Европейски страни

„АЗ СПАСЯВАМ ЖИВОТ“  – Българската инициатива за подкрепа на Европейската харта за пътна безопасност:    www.bezopasnost.bg
Сътрудничество с МТИТС

Проекти и инициативи в сътрудничество със сдружение „Отворена Младеж”: