Иновативно училище

На основание Решение № 472 на Министерския съвет от 09 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2018/2019 година, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“гр. Кърджали получи статут на иновативно училище. 

РЕШЕНИЕ № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

РЕШЕНИЕ № 584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година

Решение № 523 на Министерския съвет от 22 юли 2021 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022година

Проект „Иновативно училище“

„Като творя и уча – ще сполуча“

Документи:                  

1)    Решение на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

2)     Решение на Педагогическия съвет        

3)     Декларация на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

4)    Решение на Педагогическия съвет

5)    Заповед

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2021-2022г.

график-иновативно-2021-2022 Р. Профирова
график-иновативно-2021-2022 В. Дилова
график-иновативно-2021-2022 Р. Чилингирова
график-иновативно-2021-2022 А. Гъдова
график-иновативно-2021-2022 П. Митрева
график-иновативно-2021-2022 Н. Гинева
график-иновативно-2021-2022 Яна Милушева
график-иновативно-2021-2022 М. Русева
график-иновативно-2021-2022 В. Сарлова
график-иновативно-2021-2022 Ф. Мустафа
график-иновативно-2021-2022 Ш. Али
график-иновативно-2021-2022 Н. Хабилова

 

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2020-2021г.

график-иновативно-2020-2021 А. Дибеков
график-иновативно-2020-2021 Н. Гинева
график-иновативно-2020-2021 В. Дилова
график-иновативно-2020-2021 Яна Милушева
график-иновативно-2020-2021 М. Русева
график-иновативно-2020-2021 В. Сарлова
график-иновативно-2020-2021 Ф. Мустафа
график-иновативно-2020-2021 Н. Хабилова
график-иновативно-2020-2021 Р. Чилингирова
график-иновативно-2020-2021 Ш. Али
график-иновативно-2020-2021 П. Митрева
график-иновативно-2020-2021 Кр. Райковска
график-иновативно-2020-2021 М. Стоянова

 

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2019-2020  – ТУК

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2018-2019  – ТУК

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Anketa uchenik
Anketa roditel

Учебна 2019-2020 година

Иновативни уроци по математика – I „A“ клас

 

Иновативни уроци по околен свят – II „Б“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – III „A“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – VI „A“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – VI „Б“ клас

 

Иновативни уроци по математика – VI „A“ клас

Иновативни уроци по математика – VI „Б“ клас

Иновативни уроци по информационни технологии – VI „A,Б“ клас

Иновативни уроци по информационни технологии – VI „Б“ клас

 

Иновативни уроци по човекът и природата – VI „A,Б“ клас

Учебна 2018-2019 година

Иновативни уроци по български език и литература – II „A“ клас

Иновативни уроци по математика – V „A“ клас

 

Иновативни уроци по математика – V „Б“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – V „A“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – V „Б“ клас

Иновативни уроци по човекът и природата – V „A“ клас

Иновативни уроци по информационни технологии – V „A,Б“ клас