Иновативно училище

На основание Решение № 472 на Министерския съвет от 09 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2018/2019 година, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали получи статут на иновативно училище. 

РЕШЕНИЕ № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

РЕШЕНИЕ № 584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година

Решение № 523 на Министерския съвет от 22 юли 2021 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022година

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, приет с Решение № 601 на МС от 17.08.2022

НП иновации в действие 2022-2023

МОДУЛ 1: „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И
МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА“

МОДУЛ 4: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИАЛИ, УЧЕБНИ СРЕДСТА И ПОСОБИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ”

Проект „Иновативно училище“
„Като творя и уча – ще сполуча“
Документи:                  

1)    Решение на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

2)     Решение на Педагогическия съвет        

3)     Декларация на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

4)    Решение на Педагогическия съвет

5)    Заповед

НП „Иновации в действие“ – 2022-2023

В периода 09.05 – 12.05.2023г., екипът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали, работещ по НП „Иновации в действие”, посрещна гости от три различни училища от страната. В проведената мобилност  взеха участие  учители и  ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали – домакин, ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе  – гост, което е иновативно и ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово, обл. Русе  и ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кърджали, – гости, които не са вписани в списъка на иновативните училища.
Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на иновативни методи на обучение. На срещата  всички имаха възможността да наблюдават открити уроци по различни предмети и класове, чрез които се запознаха със същността на иновацията в училището. Училището домакин представи иновативни уроци, в които е онагледена на практика    успешната работа по проект „Иновативно училище“. Иновативният екип на най-голямото основно училище в област Кърджали представи следните иновативни уроци:
 • „Какво научих в първи клас“ – I клас
 • „Безопасност на движението по пътищата“ – II клас
 • „Нашата родина – България“ – III клас
 • „Билките – дар от природата“ – IV клас
 • „Математика в природата“ – V клас
 • „Наблюдение на небесни обекти. Окото като оптичен уред“ – VII клас
С много настроение във формални и неформални разговори учителите от четирите училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователната иновация. Специален гост на срещата беше г-жа Даниела Апостолова – Старши експерт по обществени науки и гражданско образование и Религия, РУО-Кърджали, която извърши мониторинг по изпълнение на дейностите. Гост на иновативния урок на тема: „Математиката в природата“ беше  и г-жа Емел Бабаева – Старши експерт по математика, РУО-Кърджали.
В иновативната седмица специален гост на училището домакин беше известният певец Хайгашод Агасян.  Той представи авторския си концерт  – “Светът е хубав, светът е чудесен!
На 11 май домакините честваха патронния празник на своето училище. Празникът започна с Тържествен ритуал пред барелефа на светите братя Кирил и Методий и продължи с празничен концерт на откритата сцена в двора на училището. Особено интересно за участниците бе посещението на Регионалния историческия музей и на забележителностите на  гр. Кърджали.
В рамките на иновативната седмица се осъществи първата работна среща между двете иновативни училища за обмяна на опит и добри практики, които са членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Последният ден от посещението бе посветен на спортни мероприятия и на екипни дейности между учителите и учениците на четирите  училища за обсъждане на бъдещата съвместна дейност, както и за представяне на съвместен продукт от мобилността с цел популяризиране на добрите иновативни практики.

Национална програма „Иновации в действие“

По Национална програма „Иновации в действие“ учители и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали посетиха ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе. Целта на посещението е споделяне на добри практики и обмяна на опит, което се състоя в периода 04.04-06.04.2023г. Мобилността включва посрещане, обиколка, представяне на училище и наблюдение на учебни часове.
На срещата присъстваха екипи и от други две неиновативни училища: ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово, обл. Русе  и ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кърджали.
Програмата започна с организирано посрещане на гостите и представяне на иновационния продукт в ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе.
Домакините представиха пред гостите  иновативни  уроци, в които бе онагледена на практика  успешната работа по проект „Иновативно училище“. Представиха разнообразни иновативни практики като:
 1. „Виртуална разходка в североизточен регион“ – интердисциплинарен урок – 3а. клас
 2. „Храна за сетивата“ – иновативен урок – 4в. клас
 3. „Забавлявам се и научавам“ – интердисциплинарен урок по Български език и литература, Математика и Английски език – 1б. клас
 4. „Сблъсък на световете: Наука vs. Технологии version 1.0“ – иновативен урок – 4а. клас
 5. „Разкажи ми приказка“ – интердисциплинарен урок по Български език и литература, Математика и Технологии и предприемачество – 1а. клас
 6. „Прераждане на градовете – Нова планета“ – иновативен интердисциплинарен урок – 6а. клас
Чрез представените иновативни уроци всички се потопихме в творческата атмосфера и отличната образователна среда.
Срещата продължи с работна среща и в неформална обстановка и преки разговори учителите от двете училища заедно споделиха опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите.
ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2022-2023г.

график-иновативно-П. Митрева
график-иновативно- Н. Гинева
график-иновативно- Р. Чилингирова
график-иновативно Р. Профирова
график-иновативно- В. Дилова
график-иновативно- А. Гъдова
график-иновативно- Яна Милушева
график-иновативно- М. Русева
график-иновативно- В. Сарлова
график-иновативно- Ф. Мустафа
график-иновативно- Ш. Али
график-иновативно- Н. Хабилова

 

Добри практики по НП “Иновации в действие”

От 31.05 до 03.06.2022г. група учители и ученици  от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  гр. Кърджали гостуваха на иновативно ОУ „Христо Ботев“ гр. Варна. Поводът за тази среща бе обмен на добри иновативни практики между училища – партньори,  работещи по НП „Иновации в действие“. На срещата присъстваха екипи и от други две неиновативни училища: ОУ „Черноризец Храбър“ гр. София  и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Хасково.
Домакините посрещнаха сърдечно своите гости. Партньорите от училището домакин изнесоха иновативни уроци  в начален и прогимназиален етап. Представиха разнообразни иновативни практики.
Интердисциплинарни уроци по човекът и природата, музика и компютърно моделиране на теми: „#АлгоРитъм – Движение и ритъм” и „#АлгоРитъм – Космическа приказка” представиха учениците от шести клас.
Третокласниците  демонстрираха своите знания и умения по човекът и природата в интерактивен урок на тема: „Хари Потър и стаята на тайните”.
Бинарен урок по английски език и технологии и предприемачество на тема: „Готварство – Lets cook” ни показаха петокласниците.
Разчупването на традиционното преподаване и изменението на образователната  среда са основни  фактори  за постигане на добри резултати в учебните часове.
Партньорите по мобилността бяха вдъхновени от нови идеи за реализиране на бъдещи съвместни дейности и изразиха благодарност за споделените успешни практики.

Мобилност за иновации и добри практики по НП “Иновации в действие”

От 09.05 до 11.05.2022 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се реализира мобилност за обмен на успешни иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“.
Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.
Основната цел на училищната иновация е да се повиши качеството на образователния процес, посредством иновативни педагогически методи, компетентностен подход, проектно-базираното обучение и използване на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Сътрудничеството се проведе между иновативните училища ОУ „Христо Ботев“ гр. Варна и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, неиновативните училища 163 ОУ „Черноризец Храбър“ гр. София и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Хасково. Гости на форума бяха Даниела Апостолова, старши експерт по обществени науки и гражданско образование и Религия Йоана Ташева, старши експерт по чуждоезиково обучение и по майчин език от РУО-Кърджали, родители, учители и ученици.
 С много емоции, талант и знания домакините представиха пред гостите  иновативни  уроци, в които бе онагледена на практика  успешната работа по проект „Иновативно училище“.
Учениците от VI “А“ клас представиха иновативен урок в театрална форма по история и цивилизации на тема: „Златен век на българската книжнина“. Те пресъздадоха посрещането на кирилометодиевите ученици от княз Борис, пренасянето и разпространяването на славянската азбука. Учениците импровизираха Преславския събор от 893 г. където за официален език е приет българският. Гостите се потопиха в атмосферата  на новосъздадената християнска столица Преслав и „Класната стая“ на Климент Охридски.
Гостите имаха възможността да наблюдават иновативен урок по физика и астрономия  в VII “Б“ клас на тема: „Наблюдение на небесни обекти. Окото като оптичен уред“ с различни видове телескопи. Учениците  представиха своите проекти свързани с урока. С интерес наблюдаваха небесните тела с професионални телескопи.
Учениците от II “Б“, III “А“, III “Б“ и IV “Б“ клас пресъздадоха иновативен урок – спектакъл: „Фолклорен календар на пролетните празници“, „Снощи на Герана бях“.
Разделени на четири отбора малките деца с лекота откриха, представиха и разказаха символиката на отделните фолклорни пролетни празници и обичаи – „Сирни заговезни – прошка“, „Цветница“, „Великден“, „Гергьовден“. Учениците от различните отбори изпълниха народни песни и народни хора от представените пролетни празници. Всички присъстващи гости на иновативния урок с удоволствие  се потопиха в колорита на уникалното изпълнение на децата.
Игровият метод и работа в екип са едни от най-често използваните и най-интригуващите за учениците методи на обучение. Чрез тях те  се забавляват докато учат и учат докато се забавляват.
Важно е не само усвояване на учебното съдържание, а и усвояване на способи и начини на поведение. Учениците придобиват способности да  анализират и обобщават, да вземат правилни решения, да бъдат съобразителни, адаптивни и креативни.
Домакините представиха на гостите успешната работа по  Национална програма „Иновации в действие“ и в неформална обстановка и преки разговори учителите от трите училища споделиха  опита и впечатленията си от своята работата  в областта на иновациите.
 Директорите на гостуващите училища изразиха благодарност за споделените успешни практики.
Мобилността бе закрита с Тържествен концерт по случай Патронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали.
 Екипите си тръгнаха заредени с много идеи, положителни емоции и желание за реализиране на допълнителни бъдещи съвместни дейности.

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2021-2022г.

график-иновативно-2021-2022 Р. Профирова
график-иновативно-2021-2022 В. Дилова
график-иновативно-2021-2022 Р. Чилингирова
график-иновативно-2021-2022 А. Гъдова
график-иновативно-2021-2022 П. Митрева
график-иновативно-2021-2022 Н. Гинева
график-иновативно-2021-2022 Яна Милушева
график-иновативно-2021-2022 М. Русева
график-иновативно-2021-2022 В. Сарлова
график-иновативно-2021-2022 Ф. Мустафа
график-иновативно-2021-2022 Ш. Али
график-иновативно-2021-2022 Н. Хабилова

 

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2020-2021г.

график-иновативно-2020-2021 А. Дибеков
график-иновативно-2020-2021 Н. Гинева
график-иновативно-2020-2021 В. Дилова
график-иновативно-2020-2021 Яна Милушева
график-иновативно-2020-2021 М. Русева
график-иновативно-2020-2021 В. Сарлова
график-иновативно-2020-2021 Ф. Мустафа
график-иновативно-2020-2021 Н. Хабилова
график-иновативно-2020-2021 Р. Чилингирова
график-иновативно-2020-2021 Ш. Али
график-иновативно-2020-2021 П. Митрева
график-иновативно-2020-2021 Кр. Райковска
график-иновативно-2020-2021 М. Стоянова

 

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2019-2020  – ТУК

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2018-2019  – ТУК

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Anketa uchenik
Anketa roditel

Учебна 2019-2020 година

Иновативни уроци по околен свят – II „Б“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – III „A“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – VI „A“ клас

Иновативни уроци по математика – VI „A“ клас

Иновативни уроци по математика – VI „Б“ клас

Иновативни уроци по информационни технологии – VI „A,Б“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – II „A“ клас

Иновативни уроци по математика – V „A“ клас

 

Иновативни уроци по математика – V „Б“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – V „A“ клас

Иновативни уроци по български език и литература – V „Б“ клас

Иновативни уроци по човекът и природата – V „A“ клас

Иновативни уроци по информационни технологии – V „A,Б“ клас