Иновативно училище

Включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“гр. Кърджали в списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 г. 

Проект „Иновативно училище“

„Като творя и уча – ще сполуча“

Документи:                  

1)    Решение на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

2)     Решение на Педагогическия съвет        

3)     Декларация на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“