Организация на учебния процес за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали уведомява всички ученици, учители и родители, че във връзка със заповед № РД-01-173/ 18.03.2021 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед № РД 09-748/ 19.03.2021 година на МОН за осъществяване на обучение на учениците в електронна среда от разстояние, организацията на учебния ден ще бъде осъществена в електронна среда във виртуални класни стаи от разстояние, съгласно седмичното разписание за II срок на учебната 2020-2021 г., за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.
rd09_748 
ЗАПОВЕД ЕОСР