Откриване на учебната 2022/2023 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Тържественото откриване на новата учебна 2022/2023 година ще се състои на 15 септември 2022г.,четвъртък, от 10.00 часа в двора на училището. Учениците да се явят в училище 15 минути по-рано.
Откриването ще бъде за всички класове, но поради епидемиологичната обстановка ще се допускат само родители на първокласниците и ПГ.
Екипът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ви пожелава здрава, успешна и щастлива присъствена учебна година!