Открит урок по предприемачество в Световната седмица на парите

На 29  март 2017 година в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали  се проведе интересна среща  с учениците от IIIб,  и Va клас  на  ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”.   Тя беше организирана по случай Световната седмица на парите.Учениците от начален етап всяка година се включват в различни интересни инициативи. Третокласниците работят по програмата  Джуниър Ачиивмънт и им предстоеше да се запознаят с профе сията на икономиста. Темата  на инициативата е: „Учи. Спестявай. Печели.“
  • Учи: Образованието на децата и младежите за техните социални и икономически права и отговорности е ключово за създаването на поколение от знаещи и можещи хора, които могат да вземат разумни решения за своето бъдеще.
  • Спестявай: Важно е децата и младежите да започнат да създават навици за разумно спестяване от най-ранна възраст, за да изградят ключови умения за управление на финансите през целия си живот.
  • Печели: Изграждането на практически житейски умения и обучението по предприемачество помага на децата и младежите в избора и подготовката за бъдещата им кариера и намирането на работа или създаването на собствен бизнес.
Директорът на Професионалната гимназия Атанаска Мешелиева и  преподаватели по основните специални предмети  посрещнаха сърдечно децата. На срещата те бяха впечатлени от знанията на учениците, които бяха получили в часовете по    Джуниър Ачиивмънт  и споделиха, че  е много важно всеки ученик от най–ранна възраст да може за управлява парите си, даже това да са стотинките в джобчето му и да знае за какво ще ги похарчи. Подготвена бе  интересна презентация  „Как се създава монета? Малките предприемачи бяха силно впечатлени от  дейността на  Българска народна банка-  Централната банка на Република България  и  нейното функциониране. Разбраха, че основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа наличнопаричното обръщение. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни. В края на срещата Директорът на Професионалната гимназия Атанаска Мешелиева пожела на  малките предприемачи   да са здрави, все така  будни, любознателни и да следват мечтите си. В края на урока учениците направиха и своите изводи:
1) Знанието е сила – силата е успех;
2) Трябва да реализираме  добрите идеи;
3) Да харчим  разумно парите;
4) Да спестяваме.
Класният ръководител  на III б клас  Павлина Митрева  връчи официално Сертификат за участие като бизнес консултант на  г-жа Мешелиева – Директор на ПГ по икономика „Алеко Константинов“ и благодари за гостоприемството. Програмите предприемачество на „Джуниър Ачийвмънт” – „Младите предприемачи” – България за начален етап,  провокират учениците да мислят критично, да творят, да решават проблеми и да са инициативни – умения, необходими за изграждането на успешни предприемачи, бизнес лидери и активни и отговорни граждани. Чрез практически насочени дейности учениците превръщат своите идеи в реалност, влагат творчество и новаторство в работата си, поемат рискове и постигат целите си.  Ето защо такива срещи с професионалисти от различни сфери са особено ценни за опознаване на реалния живот и бъдещия избор на малките ученици.