ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ отново с проект по Еразъм +

За пореден път ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ работи по международен проект на програмата Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229. Името на новият ни проект е „Търсим бъдещи олимпийски звезди”/ We are looking for future Olympics Stars/. Неговата продължителност е 24 месеца, от 01-09-2019г. до 31-08-2021 г. Бюджетът е на стойност 29 390 евро. Ръководител на проекта е г-жа Илияна Стоянова – учител по английски език.
Партньори на училището са: Zakladna skola– Словакия, Scoala Gimnaziala nr.3 Suceava– Румъния, Osnovna skola Visnjevac– Хърватия и ISTITUTO COMPRENSIVO „P. EGIDI“-Италия.
Основните приоритети, заложени в този проект, са да мотивират учениците да участват в редовни спортни занимания и да се стремят да стават по-добри. Целева група са учениците на възраст 11-14 години, защото това е възрастта, в която децата разбират какво се случва около тях и искат да бъдат видими членове на обществото. Съвременното училище трябва да помогне на учениците да осъзнаят нуждата да спортуват и се хранят здравословно, да създаде у тях правилните, здравословни навици.
Настоящия проект дава възможност на учениците да осъзнаят ползата от изграждането на правилни хранителни и спортни навици, защото те остават за цял живот. Ученици и учители в условия на международен обмен, отвъд бариерите на език и религия, ще споделят европейските ценности на съвременното общество и ще изграждят мостове на трайно приятелство чрез няколко мобилности. Първо, през месец ноември ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде домакин и ще посрещне партньорите от Словакия, Румъния, Хърватия и Италия, след което кирило-методиевци ще посетят партньорските страни.
Проектът е и иновативен метод за обучението по английски език. Чрез този проект, учителите могат да предложат на учениците по-увлекателни методи за усвояване на учебното съдържание.