Представителна изява по проект „Подкрепа за успех“

На 22.06.2022г. в ЦПЛР – ОДК – Кърджали се проведе представителна изява по проект „Подкрепа за успех“ под надслов: „Уча, творя и успявам!“
Групи от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали – „И аз мога“ и „Родна стряха“, с ръководители Павлина Митрева и Невенка Гинева представиха фолклорна китка.
На сцената те представиха колорита на българското фолклорно богатство.
Иванка Чавдарова от 7а клас се представи със солово изпълнение на песента Момне ле, мари, хубава“ , а учениците от 4б клас се изявиха с народен танц и фолклорната китка „Снощи на герана бях…“
Невероятната атмосфера в ОДК – Кърджали развълнува всички присъстващи и всичко видяно на представителната изява показа, че проект ,,Подкрепа за успех“ постига своите основни цели, като допринася за предотвратяване на преждевременното напускане на училище.