ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ:
Прием  в  ПГ  за учебната  2020/2021 год. – тук
Прим в  клас I за учебната 2020/2021 год. – тук
Прим в клас V за учебната 2020/2021 год. – тук