Прием

ЧОВЕК НЕ СПИРА ДА СЕ УЧИ, ДОКАТО Е ЖИВ, НО Е ВАЖНО КАК ЗАПОЧВА. ЗАПОЧНЕТЕ С НАС!
ОБРАЗОВАНИЕТО в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали е насочено към бъдещето. Главната цел в него е придобиване на знания, социални умения и качества, улесняващи адаптирането на младите хора към динамиката на обществените промени, умения за себеоценяване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор.
Младите хора са в центъра на образователната политика на „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали
ОБУЧЕНИЕТО е насочено към формиране на мисловни умения и отразява търсенето на най-продуктивните способи за научаване на децата как да откриват и решават проблеми и как да разсъждават критично върху решенията, как да управляват своята активност, мотивация и развитие.
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА – основно училище 1 – 7 клас с присъединена детска градина.
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – ДЕЦА НА 5 – 6 ГОДИНИ
НАЧАЛЕН ЕТАП 1 – 4 КЛАС
Основна задача – въоръжаване на децата с инструментите на мисленето.
Часове по ФУЧ: английски език, немски език, руски език, предприемачествво, информационни технологии, религия, вокална гупа, хореография и изобразително изкуство.
Часове по ИУЧ: български език и литература, математика, английски език, немски език и руски език.
• За учениците има организирана занималня. В нея, след учебните занятия, те подготвят, с помощта на учител, домашните и уроците си за следващия ден, а така също и работят по допълнителни теми и развиват индивидуалните си интереси.
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ: хореография – мажоретен състав; вокална група; група за руски песни и мн. др.
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5 – 7 КЛАС
Основна задача – оформяне на собствен научен мироглед, на умствена, естетическа и нравствена култура.
Часове по ИУЧ: български език и литература, математика, английски език, немски език и руски език.
Часове по ФУЧ: български език и литература, математика, млад огнеборец.
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ: хореография – детски гвардейски отряд, хореография – мажоретен състав; малката Ахрида – природоизследователски отряд; Ангелски гласчета – детски хор за православни църковни песнопения и духовни песни; група за руски песни и мн. др.
ПРЕДИМСТВА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- ГР. КЪРДЖАЛИ
• Развитие на умствената и емоционалната интелигентност
• Доверие и откритост в отношенията между деца, родители и учители
• Висококвалифицирани преподаватели
• Обучение по информационни технологии, съвременни и класически компютърни приложения и програми в собствени зали
• Целодневна форма на обучение
• Занималня за учениците от първи до пети клас
• Педагогически съветник
• Медицинско обслужване
• Базата разполага със стол, който ежедневно предлага топла и разнообразна храна, съобразена с изискванията за рационално и пълноценно хранене
• Денонощна охрана
• Удобен транспорт от кварталите на града
ДОКУМЕНТИ:

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

SAM_2764nСтарши учител: Николина Трошанова

Образование: висше – магистър,

І квалификационна степен

Награди: Грамота от Кмета по случай 24 май за високи професионални успехи и издигане престижа на учебното заведение

ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТВИТЕЛНА  ГРУПА :

Образователни направления: Български език и литература, Математика, Природен свят, Социален свят, Изобразително изкуства /рисуване, апликиране, моделиране/, Конструктивно-техническа дейност, Музика, Физическа култура и Игрова култура

ПРИЕМ В І КЛАС

Старши учител: Валентина Дилова

Образование: висше – магистър

Професионална квалификация: Начален учител, Специализация – учител по английски език в начален курс

ІV квалификационна степен

Старши учител: Маргарита Грозева

Образование: професионален бакалавър

Професионална  квалификация: Начален учител със специализация изобразително изкуство и трудово обучение

 V квалификационна степен

Старши учител: Ели Иванова

Образование: професионален бакалавър

 V квалификационна степен

Професионална квалификация: Начален учител със специализация изобразително изкуство и трудово обучение

Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване до Директора на училището

2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

 

Родители, успехът не идва от днес за утре!

Изберете най – доброто училище за бъдещето на вашите деца!