Група „За да вървиш нагоре ти, математиката обикни“

Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител: Асен Дибеков
 
Дейността на групата е: допълнителни занимания за повишаване на интереса на учениците към математиката. Провеждане на дейности, свързани с допълване, развиване и надграждане на знанията на учениците, техните умения и компетенции.
Специфични изисквания: развиване на умения за учене. Провеждане на самостоятелна работа. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по математика. Засилване на мотивацията за учене. Повишаване на образователните постижения в областта на математиката. Групата се състои от 10 ученици, който са с различни възможности, интереси и потребности. Те по-бавно възприемат учебният материал и имат сериозни пропуски, а часовете в ЗП предвидени по програма не са достатъчни за работа с изоставащите ученици по математика. При усвояване и затвърждаване на знанията на изоставащите ученици се набляга на индивидуалната работа с всеки от тях.