„ПУДООС“

2


Проектът  „Природата в училище – това сме ние в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали“ е одобрен и подлежащ на финансиране в Кампания „За Чиста Околна Среда – 2017 г.“