Три призови места за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Традиционно е участието в Националното състезание  по български език и литература на учениците  от  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали. Традиционни са и успехите! За втора поредна година ученици от VI а клас, с учител Мария Стоянова са сред най-добрите и заемат първите места в състезанието.
Миналата година ученичките от  същия клас Селин Осман и Мария Павлова  пребориха  662 -ма ученици от цялата страна и във финалния кръг на състезанието  безапелационно заеха:Селин-първо място и Мария – второ място.
Тази учебна година Елмира Смилянова  е първа сред 566 ученици от страната с 48 точки от 50 максимални, Мария Павлова е трета с 45 точки, а Селин Осман- четвърта с 44 точки.
Трудно се постигат резултати  на национално ниво. Но професионалните умения на учителите по български език и литература и отговорното отношение на учениците, които с  много труд и желание овладяват български език, макар за много от тях езикът да не е майчин, водят до високи успехи. Благодарение на заложените часове по ЗИП БЕЛ – 2 часа в шести клас и часовете по СИП в седми клас,учениците достигат висока комуникативна компетентност, което е в съответствие с изискванията на обществото,самите те изпитват стремеж и потребност да общуват с литературата. Факт е, че технологиите отнемат все повече от времето им и мотивацията за четене е занижена. Но в училището винаги се намират методи и форми да се работи за повишаване на езиковата грамотност на децата. Сформираните  групи по БЕЛ по ЕП “Твоят час“ и по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик” (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик), финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) имат своя принос за резултатната работа по български език и литература. Всичко това дава повод за гордост от добре свършена работа в часовете и в извънкласните форми по БЕЛ в училището. Успехите са удовлетворение и награда за труда на учители и ученици.
Нека успехът винаги да бъде на страната на знаещите и можещите.