Учениците от ОУ,,Св.Св. Кирил и Методий” се включиха в отбелязването на Световната седмица по предприемачество от 16 до 23 ноември 2015 година

          Инициативата, организирана в България от Джуниър Ачийвмънт, ще бъде отбелязана със събития в цялата страна.
Световната седмица по предприемачество ще стартира в България на 16 ноември (понеделник) в гр.София с дискусия за нуждата от въвеждане на обучение по предприемачество в началното училище. Домакин на международната инициатива у нас е Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ), която разработва образователни програми за стартиране и управление на собствен бизнес от 1997г. Световната седмицата по предприемачество се организира от Джуниър Ачийвмънт за трета поредна година у нас.
Ученическите проекти са разработени по програмата на ДАБ „Нашето семейство” и имат за цел да развият у децата умения за работа в екип и да ги възпитат в инициативност, креативност и мотивация за успех, да провокират обществена дискусия за предприемачеството, която спомага за създаването на връзки, споделянето на идеи и намиране решения на местни проблеми, които ще спомогнат за създаването на следващото поколение от предприемачи.
В отбелязването на Световната седмица по предприемачество се включиха и учениците от начален етап при ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ , град Кърджали.
Глобалната тема, по която работят ІІ а и ІІ б клас с класни ръководители г-жа Николина Делчева и г-жа Павлина Митрева през тази учебна година по указания на програмата е „Нашето семейство”.
Родителите с интересни професии предлагат своята помощ с желание гостуват на децата”, разказват още г-жа Митрева и г-жа Делчева.

1111        В световната седмица по предприемачество учениците проведоха открит урок в ОД на МВР, град Кърджали във връзка с професията на полицая.Гост на урока беше Директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, град Кърджали г-жа Лиляна Тодорова–Янкова.

1       Консултанти на урока бяха:старши комисар Венцислав Момчилов, комисар Димитър Димитров,главен инспектор Тодор Ригов, инспектор Венцислав Солаков.
Учениците с особен интерес наблюдаваха видовете оръжейна техника, дресиране на куче, залавяне на престъпник и и откриване на наркотично вещество.

Picture3          Това предполага училище и родители да са заедно, семействата да бъдат партньори, да се включват в инициативите и да подпомагат децата си непринудено да научават повече за доход, спестяване, разумно харчене, недостиг, печалба, икономически стандарти. Ще посочим, че учителките им проведоха нарочна родителска среща, за да обяснят целите на програмата „Джуниър Ачийвмънт”, да убедят родителите, че наученото повишава мотивацията на децата за труд – учебен и производствен, дава им самочувствие, че ги учи да работят в екип. “Семействата вече подкрепят изцяло децата си и са техни помощници, за да бъдат любезни и усмихнати мениджъри и търговски работници, за да пласират изработеното. А то е с хуманна цел – да помогнат на деца в неравностойно положение.
Програмите на Джуниър Ачийвмънт България за начален етап провокират учениците да мислят критично, да творят, да решават проблеми и да са инициативни – умения, необходими за изграждането на успешни предприемачи, бизнес лидери и активни и отговорни граждани. Чрез практически насочени дейности учениците превръщат своите идеи в реалност, влагат творчество и новаторство в работата си, поемат рискове и постигат целите си. В процеса на работа по програмите учениците развиват умения, целящи повишаване на възможностите за личностна реализация – въображение, изобретателност, находчивост, оптимизъм, решимост да се успее, самоувереност; умения за общуване; умения за вземане на решения; откриване на възможности; поемане на рискове; практически и теоретични знания за икономическите системи и институции. Програмите мотивират преподавателите в процеса на обучение към преобразяването на образователния процес в по-атрактивен, по-модерен и достъпен. Новите стратегии за обучение включват именно дейности с активно участие на учениците; работа по проекти, включително за решаване на местни и национални проблеми; симулативни игри с икономическа насоченост; дейности в полза на обществото; поемане на реални и практически значими отговорности за развитието на училището.