Форум за иновации в образованието

На 03.06.2021г. се проведе регионална среща за обмяна на добри практики по Национална програма “Иновации в действие“: Модул 2. Форуми за иновации в образованието. На конференцията присъстваха много училища от област Кърджали.
Директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали Марияна Пеева и главният учител Яна Милушева представиха презентация, с която запознаха участниците в срещата с иновативните методи, модели и практики, които се прилагат в най-голямото иновативно основно училище в град Кърджали.