Кърджали избра 7 ученици за Съвета на децата

Областна оценителна комисия с участието на експерти от Областна администрация, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Регионална дирекция за социално подпомагане, ОД на МВР и двама общественици обсъди кандидатурите за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Комисията разгледа всички девет предложения,  подадени от общините Кърджали, Кирково и Момчилград. Съгласно критериите, посочени в процедурата за избор, на национално ниво бяха класирани следните кандидати:
По направление 1 (Членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.): на 1-во място – Елмира Елмирова Смилянова – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, на 2-ро място Биляна Каменова Арсова – СУ „Владимир Димитров – Майстора“ и  на 3-то място-Станислава Васкова Момчева – СУ „Владимир Димитров – Майстора“ ;
По направление 3 (Представители на неправителствени организации, работещи с деца, и потребители/доброволци в социални услуги за деца/): на 1-во място Ралица Васкова Минкова oт СУ „Владимир Димитров – Майстора“, предложена от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – Кърджали;
По направление 4 (Индивидуални кандидатури): на 1-во място Теодора Тодорова Милушева – СУ „От. Паисий“ с природоматематическа насоченост, на 2-ро място Мартин Детелинов Каралчев – ЕГ „Хр. Ботев“ и на 3-то място Симеон Славчев Чаушев – СУ „Н.Й.Вапцаров“ – Момчилград.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД и има за цел да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, както и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на регионално и национално ниво.

СКАУТСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ за природолюбителите на  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали

Най-малките скаути от природоизследователския отряд „Родопски силивряк” от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали и техните ръководители – Маргарита Русева и Иван Тончев, направиха своя летен тренировъчен лагер в с. Широко поле. Неуморни и вечно търсещи нови приключения туристите построиха своя бивак във Военно полевия лагер. В продължение на няколко дни детски глъч и песни огласяха дебрите на Източните Родопи. 23 юни бе обявен за ден на отворените врати, гости в лагера бяха родителите. Учениците демонстрираха завидна сръчност и бързина в различни туристически дисциплини. Показаха как се построява палатка за броени минути, какво е туристическо ориентиране и туристическа щафета. Най-вълнуващ бе съвместния поход до Византийската крепост Моняк с родителите и с по-малките братчета и сестрички – бъдещи първокласници. „ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.КЪРДЖАЛИ СЕ ПРЕВЪРНА В УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ” – възкликнаха родителите. В събота /24.06/ учениците се докоснаха до два големи празника – Байрям и Еньовден. След закуската с вкусни мекици и домашен айрян, поднесен от местните жени, природолюбителите събраха лековити билки, виха венци и пяха песни. Всички се завърнаха доволни, здрави и пълни с нови преживявания и впечатления.

Протоколи за класиране на участниците в Първи национален ученически конкурс „В началото бе словото…“

ПРОТОКОЛ  Литературни творби

ПРОТОКОЛ Изобразително изкуство

ПРОТОКОЛ Мултимедийни проекти

ПРОТОКОЛ Театрални рецитали

 

 

„ У.Т.Р.Е. за всеки ученик “ в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали с Лятна занималня

Създаването и подобряването на условията за равен достъп до качествено образование е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик. Училището трябва да се утвърди като институция, която е призвана да даде шанс на всеки ученик, да се изяви, да знае своя корен, да се гордее с културното си богатство на своя роден край. На 29.09.2016г. в Центъра на образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства бе подписан договор за финансиране на проекта на училището  „У.Т.Р.Е. („Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик“). Основна цел на проекта „ У. Т. Р. Е. за всеки ученик“ е чрез допълнителни, съвместни, образователни и учебно – познавателни дейности да се компенсират социално езикови и комуникативни дефицити създаващи условия за равен достъп до качествено образование. В рамките на 24 месеца по проекта се реализираха следните основни дейности с учениците от целевата група: Създадени са клубове за допълнителни занимания с ученици от I – IV клас ( Клуб „Знам и мога“,  Клуб „Приказен свят без граници“, Клуб „ Изкуството ни обединява“);  V – VII клас  (Клуб „Краезнание“, Клуб  Език свещен“, Клуб „Математиката – забавна и интересна“).
Организира се и се проведе Лятна занималня с участието на ученици от различни етноси и с родители – доброволци. Те се организираха в три направления: „Лятна читалня“, „Творческа работилница“ и „Спортни отборни игри“. Провеждат се всеки ден  в ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали в тези три направления.
Целта на „Лятна читалня“ е насърчаване на децата към четене и учене от най – ранна възраст. Повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни“ теми. Целта на „Творческа работилница“ е развитие на социалните и творчески умения на учениците, като творчеството е изключителен полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо развитие.
Изкуството развива у децата въображение и помага за тяхното себеизрастване.Чрез него децата се учат да бъдат по-толерантни, като опознават разнообразията в живота. Научават се да приемат по непринуден и безопасен начин различните култури. Целта на „Спортни отборни игри“ е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. 
Дейностите в проект  „У. Т. Р. Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали са планирани така, че във всеки етап учениците да са активни участници при изпълнението и постигането на целите.  С реализирането на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.

Честит 1 юни!

Пожелания за безгрижно детство

и сбъдване на всички мечти

на нашето наследство на Земята –

прекрасните ни деца!

Честит празник на всички  деца!

Когато децата празнуват
Лъчезар Станчев

Когато децата празнуват
Когато се смеят децата,
в градината цъфват цветята
и слънцето в китната круша
се спира да гледа и слуша.

Когато децата заплачат,
над къщите спуска се здрачът,
задухва студеният вятър
и брули без жалост листата.

Когато децата мечтаят,
на сълзите вижда се краят,
дъги разцъфтяват обилно
и злото навред е безсилно!

Когато децата са дружни,
отстъпват войните ненужни,
че малките детски ръчички
за поздрав се вдигат към всички!