Награди за талантливите ученици от ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“

 
На специално организирано тържество, директорът на училището Марияна Пеева награди ученици, участвали в училищни конкурси и състезания през учебната 2017-2018 година по проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик».
За отчитането на резултатите от дейността на клубовете по проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик» („Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик“) финансиран от ЦОИДУЕМ, се организираха и проведоха тематични празници, изложби и състезания, някои от които с участието на родители.
За учениците от начален етап се организираха и проведоха състезания „Пиша вярно и красиво” и „Обичам България”, конкурс за рисунка/ апликация/ творчески материал на тема „Толерантност”.
Наградени ученици в състезанието „Пиша вярно и красиво”:
I мястоЙоанна Николова от III клас
II място – Туче Али от IV клас
III мястоДиляра Хазим от IV клас
Наградени ученици в състезанието „Обичам България”:
I място Валентин Солаков от IV клас
II място Нехир Къзълърмак от III клас
III място Дестан Хамза от III клас
Наградени ученици в конкурса за рисунка /апликация/ творчески материал на тема: „Толерантност”:
I място Иванка Боянова от III клас
II място Туче Сали от IV клас
III място Иван Марков от III клас
За учениците от прогимназиален етап  бяха организирани ученически конкурс за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Толерантност” и „Ще уча, защото…”.
Наградени ученици в конкурса за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Толерантност”:
I място Мария Павлова от VII клас
II място Моника Заимова от VII клас
III място Виктория Арабаджийска от VII клас
Наградени ученици в конкурса за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Ще уча, защото…”:
I място Нурджан Ибрямова от VII клас
II място Александра Александрова от VII клас
III място Мария Илиева от VII клас

Eдноседмично изнесено лятно училище в гр. Банско по проект „У.Т.Р.Е за всеки ученик“, финансиран от ЦОИДУЕМ

Основната цел на проект „У.Т.Р.Е за всеки ученик“, спечелен от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали и финансиран от ЦОИДУЕМ, е да се създадат условия за равен достъп до качествено образование за всички ученици. За учениците от VI и VII клас – участници в проекта, се организира едноседмично изнесено лятно училище в гр. Банско в периода 25.06-29.06.2018г.
Ежедневно с участниците се провеждаха интерактивни занятия. Практическите занимания на тема „Български език владея – правилно да пиша и говоря аз умея“ затвърждаваха знанията по български книжовен език. За прилагане на знанията по математика учениците участваха в практическа „Математическа щафета“, а в дискусионния клуб „Почитай миналото, гради бъдещето“ участниците затвърждаваха наученото по история на България и обогатяваха знанията си за родния край. Всички с интерес участваха в Дискусионния клуб за насърчаване продължаването на образованието си в гимназиален етап.
Изнесеното лятно училище създаде условия за подобряване нивото на владеене на български книжовен език, доведе до преодоляване на социални и комуникативни дефицити. Създаде се атмосфера на толерантност и чувство за „заедност“. Посетените национални исторически обекти изграждаха чувство на гордост от културните богатства на родината.
Учениците с интерес разгледаха къщата музей на Никола Вапцаров в Банско, изгледаха филм за живота и дейността на поета, поклониха се пред паметника на възрожденеца Паисий Хилендарски, чиято „История славянобългарска“ вече бяха чели.
Вълнуващо преживяване за участниците беше посещението на средновековната църква в село Добърско, която е една от 100-те национални исторически обекта. Впечатли ги интересният разказ на екскурзовода. Емоционални преживявания имаха децата и в Рупире, разглеждайки интересната архитектура и фреските на художник Светлин Русев, с които е изписана църквата. Старите български къщи и каменните улички придават уникална атмосфера на най-малкия град в България – Мелник. За всички това посещение беше вълнуващо преживяване.
Потопиха се в атмосферата на древния Роженски манастир. С интерес изслушаха разказа за неговото създаване и опазване през годините. Опознавайки разнообразията в живота и религиите, участниците непринудено се научават да приемат различните култури.
Посещението на величествения Рилски манастир, разположен в лоното на Рила планина, включен в списъка за Световно наследство на ЮНЕСКО и основан през X век от Свети Иван Рилски, предизвика вълнуващи преживявания. Ученици и учители, участвали в изнесеното лятно училище, се завърнаха заредени с положителни емоции, натрупали познания за родния край и за културни исторически обекти. Формираха се толерантни и приятелски взаимоотношения.

“На училище” през юни по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали

„Казваме със пълен глас: Хубаво е в първи клас!
Всяко нещо най-прекрасно , се нарича ПЪРВОКЛАСНО”!

    Втора поредна година през месец юни ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” гр. Кърджали гостоприемно отваря врати за своите бъдещи ученици. Още не заглъхнали веселите гласове на учениците от начален етап, а по коридорите на школото плахо се разхождат бъдещите първокласници. Организира се и се проведе Лятна занималня с участието на ученици от различни етноси и с родители – доброволци. Тя се организира в три направления: „Лятна читалня“, „Творческа работилница“ и „Спортни отборни игри“. Създаването и подобряването на условията за равен достъп до качествено образование е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик.

Целта на „Лятна читалня“ е насърчаване на децата към четене и учене от най – ранна възраст. Повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни“ теми. Дейностите в направление „Лятна читалня” са насочени към стимулиране на читателския  интерес у децата, към развитие и обогатяване на устната им реч, към формиране на положително отношение към четенето като висша духовна дейност. Малката възраст на децата  и неумението  им все още да четат,  не са пречка да бъдат запознати с част от най-хубавите български народни приказки и с произведенията  на богатата българска и чуждестранна  детска литература – разкази, стихотворения, гатанки. За постигането на поставените цели, учителите подготвиха интересни и забавни за децата дейности.Всеки ден започваше с гимнастика и песни, които внасяха настроение и желание за работа. В часовете децата  слушаха  популярни произведения на детската литература-приказки, разкази, стихотворения, преразказваха  епизоди от тях, драматизираха любими приказки, рисуваха илюстрации към тях. Децата  с  особен интерес слушаха изпълнението на своите нови приятели от пети клас. Всички заедно разгледаха детските книжки в училищната библиотека.

Незабравимо ще остане посещението на районната библиотека ,,Н. Й. Вапцаров ”, филиал 2 и запознаване с библиотечния фонд. Библиотекарят Елена Гочева разказа на децата за своята работа, запозна ги как да ползват книжките  и ги пазят здрави, а накрая подари на всички деца читателски карти. Децата бяха особено доволни, че успяха сами да се включат в изработването на книжки с илюстрации по приказката „Трите пеперудки.”. Най-вълнуващ бе  денят, в който всяка от групите представи своята книжка и драматириза приказката с кукли, изработени от картон. Бъдещите първокласници показаха  голямо желание за себеизява и  артистични умения.

 Целта на „Творческа работилница“ е развитие на социалните и творчески умения на учениците, като творчеството е изключителен полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо развитие, получаване, затвърждаване и надграждане на знания и умения, формиране на знания и умения за обработване на разнообразни материали, формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към труда и провокиране на творческото мислене на децата, възпитаване на естетически вкус чрез моделиране с пластелин, апликиране и рисуване. Организираното и проведено лятно занимание в направление „Творческа работилница” цели да формира умения за конструиране и моделиране, умения за работа в екип, интерактивност, стремеж към успех и самоотвърждаване. Изкуството развива у децата въображение и помага за тяхното себеизрастване. Чрез него децата се учат да бъдат по-толерантни, като опознават разнообразията в живота. Научават се да приемат по непринуден и безопасен начин различните култури.

Целта на „Спортни отборни игри“ е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. 
Дейностите в проект  „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали са планирани така, че във всеки етап учениците да са активни участници при изпълнението и постигането на целите. Здрав дух в здраво тяло! Всеки уважаващ себе си човек е подвластен на тази максима. На бъдещите първокласници в игрите и състезанията помагаха родители-доброволци. За всички беше весело и отговорно. Скачане, бягане, хвърляне, ловене, преодоляване на препятствия-всичко това ги съпътстваше всеки ден от Лятната занималня. Имаше доволни, щастливи, победители и… победени и сърдити, но накрая денят завършваше с дружески разговори и усмивки.

Целта на летните занимания е в рамките на играта, децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. В проведените спортни занимания е всяко дете да подобри и повиши физическата си активност,а и чрез допълнителни, съвместни, образователни и учебно – познавателни дейности да се компенсират социално езикови и комуникативни дефицити, създаващи условия за равен достъп до качествено образование. При завършване на заниманията по проекта се проведоха спортни състезания и забавни игри, декламираха се изучени стихотворения. За старанието и показаните умения всички деца получиха  грамоти, патриотични тетрадки и сувенири.

Дейностите по проекта допринасят за  формиране на  позитивно отношение на децата към книгата, към нейното съхранение и опазване. Запознаването с различни произведения от детската художествена литература  помага за възпитаване у тях  на морални ценности,умение да различават  доброто от злото, желание да помогнат на изпаднал в беда.

Летните занимания подготвят бъдещите първолаци за по-плавно адаптиране към учебната среда, за избягването на стреса и напрежението от настъпването на един нов етап в живота на детето. Родителите на първолаците са особено доволни, че децата им ще тръгнат  през септември с  желание на училище ,защото знаят ,че там ги чакат вече нови приятели!

 С реализирането на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.