Съобщение!

Уважаеми ученици и родители на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали от 23.11.2021 година се възобновява присъствения учебен процес за всички ученици от I до VII клас, с изключение на тези, които са поставени под карантина. Поради траен спад на заболеваемостта на територията на община Кърджали на 14 дневна база, която е под 250 на 100 000, не е необходимо да се изисква зелен сертификат или да се тестват ученици, педагогически и непедагогически персонал за COVID – 19.

КИРИЛОМЕТОДИЕВЦИ ОТБЕЛЯЗОХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

На 16 ноември 1996г., на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията.
Днес учениците от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали направиха постери, рисунки и в часа на класа гледаха презентация „Какво е толерантност“ – уважение, приемане и разбиране на богатото разнообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни сме и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание – сподели Марияна Пеева директор на училището.

Две награди от Национален конкурс

Две призови места спечелиха децата от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали, в XIV Национален конкурс за рисунка „Вълшебният свят на Родопите“. Селман Михайлова е най-малката участничка, класирана на III място в първа възрастова група от 6 до 10 години. Тя е на 6 години и се обучава в Подготвителна група с учител Николина Трошанова. Ученичката от V б клас Елиф Рашид, под ръководството на преподавателя по изобразително изкуство Веска Митева, заема III място във втора възрастова група.
Творбата на Елиф е озаглавена „Родопска приказка“. Националният конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” и Националният конкурс за фотография „Фотоприказки” се провеждат за четиринадесета поредна година. Форумът се организира от Общински детски комплекс гр. Кърджали, Национален дворец на децата гр. София, Регионално управление на образованието и Община Кърджали. И двете отличени деца от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са нарисували в картините си хората от Родопите. Селман рисува своето семейство и своята бяла къща. За едно дете няма нищо по важно от мама и татко, от родния дом. Момиченцето много обича да рисува деца – щастливи, усмихнати, хванати за ръце. Живеем в най-слънчевия град на България, в най-чудната и мистична планина. И навярно най- хубавото във вълшебния свят на Родопите са нашите прекрасни деца.

ВАЖНО!

График и заповед на директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“гр. Кърджали 
за преминаване на ОРЕС (Обучение от разстояние в електронна среда)
за периода от 09.11.2021 г. до 22.11.2021 г. през учебната 2021/2022 година
Zapoved

Важно!

Заповед №1122-166/03.11.2021 г.на  директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали – Zapoved 15.11.2021

Заповед №РД09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организацията на образователния процес на 15.11.2021 г.

1 ноември – Ден на народните будители

Денят на народните будители е официален български празник, който се чества всяка година на 1 ноември.
На него се почита паметта на българските просветни дейци и революционери.
Честит празник!