Важно!!!

Считано от 18.04.2023г. официалният e-mail за кореспонденция с  основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали е :  info-909116@edu.mon.bg

Национална програма „Иновации в действие“

По Национална програма „Иновации в действие“ учители и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали посетиха ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе. Целта на посещението е споделяне на добри практики и обмяна на опит, което се състоя в периода 04.04-06.04.2023 г. Мобилността включва посрещане, обиколка, представяне на училище и наблюдение на учебни часове.
На срещата присъстваха екипи и от други две неиновативни училища: ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово, обл. Русе  и ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кърджали.
Програмата започна с организирано посрещане на гостите и представяне на иновационния продукт в ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе.
Домакините представиха пред гостите  иновативни  уроци, в които бе онагледена на практика  успешната работа по проект „Иновативно училище“. Представиха разнообразни иновативни практики като:
  1. „Виртуална разходка в североизточен регион“ – интердисциплинарен урок – 3а. клас
  2. „Храна за сетивата“ – иновативен урок – 4в. клас
  3. „Забавлявам се и научавам“ – интердисциплинарен урок по Български език и литература, Математика и Английски език – 1б. клас
  4. „Сблъсък на световете: Наука vs. Технологии version 1.0“ – иновативен урок – 4а. клас
  5. „Разкажи ми приказка“ – интердисциплинарен урок по Български език и литература, Математика и Технологии и предприемачество – 1а. клас
  6. „Прераждане на градовете – Нова планета“ – иновативен интердисциплинарен урок – 6а. клас
Чрез представените иновативни уроци всички се потопихме в творческата атмосфера и отличната образователна среда.
Срещата продължи с работна среща и в неформална обстановка и преки разговори учителите от двете училища заедно споделиха опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите.

Празник на буквите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

     Празници много, но най-големият празник в първи клас е  Празникът на буквите.
         Неусетно мина времето в изучаване на буквите и настъпи моментът, в който с гордост първокласниците днес  могат  да заявят “Мога да чета и пиша“.
На 5 април  2023 година  учениците  от I а, I б и  Iв клас  и техните учители Н. Делчева, М. Рушанова , П. Митрева, Н. Гинева, В. Бошева и Т. Хубенова  от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали  проведоха  съвместно тържество под надслов «Празник на буквите» в актовата зала на училището.
Имаха празник, защото вече могат да разпознават и откриват важното и значимото, да усещат красотата на буквите, звука им, да уважават графиката на писмените знаци. Всеки, който умее да пише, чете и  говори добре, притежава сила… силата на буквите, на словото.
Гости на тържеството бяха  ЗДАД господин Д. Ликоманов, В. Богданова- училищен психолог, К. Ковачева – ресурсен учител, колеги и млади артисти- аниматори  педагози от  парти – агенция „Чудесино “ – град  Пловдив, които докоснаха въображението, любознателността  и завинаги запалиха  артистичният импулс на децата.
       Малките ученици пяха песни, участваха в тематични състезания и игри и забавни танци за буквите.
В тях те показаха, че разпознават различните звукове и букви, знаят гласните и съгласните и умело  могат да  образуват думи от разместени букви и да конструират изречения от разбъркани думи.
А може ли празник без музика?
След интересните игри и състезания с буквите първолаците се потопиха във веселите песни и танци.
Тържеството беше много интересно за ученици, учители и гости и завърши неусетно.
Всички ученици в знак на благодарност към своите учители ги  поздравиха  за техния неуморен труд и бяха удостоени със  медал –  ЗЛАТЕН УЧИТЕЛ  за  празника на знанието.
Учителите поздравиха всички ученици като им пожелаха да бъдат  все така усмихнати,  здрави,  трудолюбиви, любознателни  и с дръзновение да вървят по пътя на знанието и да помнят , че БУКВИТЕ НОСЯТ СВЕТЛИНА.
Всеки ученик получи и Удостоверение за грамотност .
А почерпката беше достойна дори и за бал в „Царството на буквите”.