„Днес България празнува“


       В днешния празничен ден с първомартенско настроение учениците от  II „б” клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, съчетаха с патриотичен дух наближаващия национален празник – 3 март.
     С интересна презентация, с празничен кът и рецитал под надслов „Днес България празнува”, те обогатиха знанията си за празника с факти и събития от нашата история.
       3 март е символ не само на освобождението ни, но и на обединена България, символ на една силна нация, която е жадувала за освобождение в продължение на векове.
       3 март – символът на всичко онова, което е „могло да бъде”.
       Всеки българин трябва да тачи и обича своята родина.
                                              Учители: Маргарита Грозева – класен ръководител
                                                               Айше Гъдова – ст. нач. учител в ГЦОУД