Туристическия отряд към ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали отново шампиони в туристическите дисциплини

И тази година малките туристи от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали доказаха, че са непобедими в спортно-туристическите дисциплини на седмия национален туристически събор „Златна есен – Етрополе 2018”, от 05.10. до 07.10.2018 година В рамките на три дни най-малките ученици от III клас, V клас и VI клас, се пребориха с 140 деца от различни, клубове и туристически дружества от страната. Те заеха челните първи места. Дисциплините, в които се състезаваха участниците бяха:
  • спортно-туристическа щафета,
  • построяване на палатка за време,
  • дартс,
  • теглене на въже,
  • майсторско управление на велосипед и колокрос.
Деца станаха безспорен победител във всички дисциплини.. Това беше най-голямото признание за усилията на ръководителите Маргарита Русева и Иван Стоилов. Слънчево настроение, незабравими емоции и много щастие са част от емоциите, които ще останат в сърцата на малките туристи от проведения събор. Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, ръководителите на туристическия отряд, родителите и малките туристи изказват искрените си благодарности към ръководството и членовете на „КРИБ – Кърджали”, както и на фирма „Олмена ООД” гр. Кърджали за предоставената финансова помощ.

Заключителна конференция по проект „Училището-пъстър свят на моите мечти“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

На 28.09.2018г. Марияна Пеева – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали , бе гост в ОУ „П. К. Яворов” гр. Кърджали, където се проведе конференция за приключване на дейностите по двугодишния проект „Училището-пъстър свят на моите мечти“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.

Директорът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”гр. Кърджали  подари на директора на ОУ „Пейо К. Яворов” рекламни материали по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”, също финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ между които и  три чадъра  – бял, зелен и червен, символизиращи националното знаме на България.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали приключи работата си по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”

На 29 септември 2018г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали приключи  дейностите по реализирането на проект  „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.  Проекта се реализира от 29.09.2016г. до 29.09.2018г. Проектът целеше предизвикването на повече интерес към образователния процес чрез предоставяне на допълнителни занимания, съобразени с интересите и желанията на учениците от малцинствата. Основната цел на проекта беше да осигури по-високо ниво на образованост на учениците от етническите малцинства като ключов фактор за бъдещото им личностно и професионално развитие
В рамките на 24 месеца по проекта се реализираха следните основни дейности с учениците от целевата група:
1. Създаване и дейност на клубове за допълнителни занимания за ученици от начален етап (Клуб „Знам и мога”; Клуб „Приказен свят без граници”; клуб „Изкуството ни обединява”) и за ученици от прогимназиален етап (клуб „Краезнание”, клуб „Език свещен”, клуб „Математиката – забавна и лесна”). Отчете се напредък срочните и годишни оценки в задължителния общообразователен процес на всеки ученик пряк участник в проекта. Също така за отчитането на резултатите от дейността на клубовете, ще се организираха и проведоха тематични празници, изложби и състезания, някои, от които с участието на родители. В рамките на дейността на клубовете за допълнителни занимания и за по-пълно постигане на целите по проекта се проведоха съвместни учебно-познавателни дейности.
В рамките на дейността на клубовете за допълнителни занимания по проекта на 17 и 18 февруари 2018 г. се проведе съвместна учебно-познавателна дейност под формата на двудневна екскурзия до гр. София. Учениците от начален етап, участници в клубовете за допълнителни занимания по проекта – „Знам и мога“, „Приказен свят без граници“ и „Изкуството ни обединява“ с ръководители Павлина Митрева, Валентина Дилова и Ели Иванова посетиха най-големия детски научен център в Източна Европа – „МУЗЕЙКО”. Образователния екип на „Музейко” беше приготвил за любознателните ученици от най-голямото основно училище в областта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали забавни игри, мисии и интерактивна програма за най-интересното от света на „Музейко”. В планетариума имаха беседа за звездите и създаването на Вселената, Слънчевата система, енергията, сталактити и сталагмити.
При изпълнението на поставените мисии децата показаха високи знания и умения, придобити по време на учебния процес. На 18.02.2018 г. учениците посетиха Националния военноисторически музей гр. София. Това е единственият музей в България, който предлага три експозиции – външна открита експозиция на бойна техника; постоянна експозиция, представяща различни периоди от историята на България и временни изложби на различна тематика, както и няколко колекционни зали. Учениците с интерес слушаха историята на българската войска, нейните победи, слава и героизъм от основаването на българската държава до наши дни. Разгледаха и колекцията на Александър I Батенберг, цар Фердинанд и цар Борис. Децата с огромен интерес наблюдаваха изложените съоръжения и бойна техника. По повод 145 г. от обесването на Апостола на свободата Васил Левски на учениците беше представена и най-успешната образователна програма на Националния военноисторически музей – „Васил Левски – вчера и днес”. Посещението в Националния военноисторически музей гр. София повиши историческата култура на учениците и стимулира опазването на националната памет. Подтикна учениците да преследват по-задълбочено разбиране за личностите, местата и събитията, изградили основите на съвременната българска държава.
За учениците от прогимназиален етап – участници в проекта, се организира едноседмично изнесено лятно училище в гр. Банско в периода от 25.06.2018г. до 29.06.2018г. с техните ръководители Мария Стоянова, Венера Сарлова и Маргарита Русева. Ежедневно с участниците се провеждаха интерактивни занятия. Практическите занимания на тема „Български език владея – правилно да пиша и говоря аз умея“ затвърдиха знанията по български книжовен език. За прилагане на знанията по математика учениците участваха в практическа „Математическа щафета“, а в дискусионния клуб „Почитай миналото, гради бъдещето“ участниците затвърдиха  наученото по история на България и обогатяваха знанията си за родния край. Всички с интерес участваха в Дискусионния клуб за насърчаване продължаването на образованието си в гимназиален етап. Изнесеното лятно училище създаде условия за подобряване нивото на владеене на български книжовен език, доведе до преодоляване на социални и комуникативни дефицити. Създаде се атмосфера на толерантност и чувство за „заедност“. Посетените национални исторически обекти изграждаха чувство на гордост от културните богатства на родината. Учениците с интерес разгледаха къщата музей на Никола Вапцаров в Банско, изгледаха филм за живота и дейността на поета, поклониха се пред паметника на възрожденеца Паисий Хилендарски, чиято „История славянобългарска“ вече бяха чели.
Вълнуващо преживяване за участниците беше посещението на средновековната църква в село Добърско, която е една от 100-те национални исторически обекта. Впечатли ги интересният разказ на екскурзовода. Емоционални преживявания имаха децата и в Рупире, разглеждайки интересната архитектура и фреските на художник Светлин Русев, с които е изписана църквата. Старите български къщи и каменните улички придават уникална атмосфера на най-малкия град в България – Мелник. За всички това посещение беше вълнуващо преживяване. Потопиха се в атмосферата на древния Роженски манастир. С интерес изслушаха разказа за неговото създаване и опазване през годините. Опознавайки разнообразията в живота и религиите, участниците непринудено се научават да приемат различните култури. Посещението на величествения Рилски манастир, разположен в лоното на Рила планина, включен в списъка за Световно наследство на ЮНЕСКО и основан през X век от Свети Иван Рилски, предизвика вълнуващи преживявания. Ученици и учители, участвали в изнесеното лятно училище, се завърнаха заредени с положителни емоции, натрупали познания за родния край и за културни исторически обекти.
2. Модулно обучение на педагогическия състав на училището за прилагане на съвременни и иновационни практики в мултикултурна образователна среда. На 01 и 02 април 2017 г. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, като една от основните дейности по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”, финансиран от ЦОИДУЕМ, се проведоха обучения на педагогически специалисти от училището, включващи теория и практически техники по следните главни модули: „Особености на мултикултурната класна стая”, „Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище” и „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес”.
3. Организиране и провеждане на летни занимания с участието на ученици от различни етноси и с родители-доброволци. Летните занимания бяха организирани в три направления: „Творческа работилница”, „Лятна читалня” и „Спортни отборни игри”. Летните занимания се проведоха всеки работен ден в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали. Целта на „Лятната читалня” бе развитие на четивната техника и повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни” теми. Целта на „Творческата работилница” бе развитие на социалните и творчески умения на учениците. Творчеството е изключително полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо израстване. Изкуството развива у децата въображението и помага за тяхното себеизразяване. Чрез него децата се учат да бъдат по- толерантни, опознават разнообразията в живота и по безопасен и непринуден начин се научават да приемат различните култури. Целта на „Спортните отборни игри“ бе в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея и единна стратегия в един екип и да я защитават.
Дейностите в проекта бяха планирани така, че на всеки етап учениците преки участници в проекта да са активни участници при изпълнението им и постигането на целите. Работата в клубовете за допълнителните занимания доведоха до осезаемо подобряване нивото на владеене на българския книжовен език, до преодоляване на социални и комуникативни дефицити и до подобряване на образователните резултати на учениците участници в проекта. Също така, създадената атмосфера на толерантност и чувство за „заедност” мотивира учениците от целевата група за активно включване в образователния процес, желание за продължаване на образованието в гимназиален етап и избягване на сегрегацията.
След успешното приключване на всички дейности по проекта, училището се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” се включи в MOVE WEEK

Ученици и учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, се включиха активно в Европейската седмица на физическата активност и спорта MOVE WEEK. С тази инициатива на учениците беше дадена възможност за повече движение и спорт на открито, с цел всеки да бъде активен, без значение от възраст, пол, физическа възможност и социален статус.
MOVE WEEK е ежегодно европейско събитие, което има за цел да покаже ползите от воденето на активен начин на живот. С един милион участници през 2014 г., MOVE WEEK се превърна в най – голямата ежегодна седмица в Европа, промотираща ползите от редовното практикуване на физическа активност и спорт.
Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” показаха спортен дух с упражнения и логическо мислене при игра на Шах – Мат. Децата завоюваха големи постижения и награди в спортни дейности през изминалата учебна година.

На 21.09 се отбелязва международен ден на мира

Правото на мир и седемдесетата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН  бяха отбелязани с инициативи по цялото земно кълбо. Международният ден на мира – 21 септември, е обявен от ООН през 1981 г. с резолюция 36/67 и повторно приет през 2001 г. с резолюция 55/282. В България той се отбелязва от над 10 години.
В нашият град ученици ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кърджали взеха участие в церемонията, която се състоя на входа на парк „Арпезос Север”, пред 122-милиметрова гаубица.Тя бе организирана от Военен клуб гр. Кърджали.

Поставяйки цветя в дулото на оръдието малките ученици символично изразиха своя апел за спиране на огъня и прекратяване на военните действия по света.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
На 17.09.2018 г. тържествено откриване на учебната 2018-2019 година от 09.00 часа в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали
Класни ръководители:
I „а“ клас – Николина Делчева
I „б“ клас – Павлина Митрева
I „в“ клас – Валерия Бошева
II „а“ клас – Красимира Райковска
II „б“ клас – Станка Шелер
II „в“ клас – Галина Петрова-Добрева
III „а“ клас – Тинка Хорсикян
III „б“ клас – Румяна Профирова
III „в“ клас – Гюлфер Кадир
IV „а“ клас – Валентина Дилова
IV „б“ клас – Маргарита Грозева
IV „в“ клас – Ели Иванова
V „а“ клас – Мария Стоянова
V „б“ клас – Яна Милушева
V „в“ клас – Хараламбий Стефанов
VI „а“ клас – Асен Дибеков
VI „б“ клас – Шенай Али
VI „в“ клас – Анелия Петкова
VII „а“ клас – Венера Сарлова
VII „б“ клас – Любомир Драгнев

Награди за талантливите ученици от ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“

 
На специално организирано тържество, директорът на училището Марияна Пеева награди ученици, участвали в училищни конкурси и състезания през учебната 2017-2018 година по проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик».
За отчитането на резултатите от дейността на клубовете по проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик» („Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик“) финансиран от ЦОИДУЕМ, се организираха и проведоха тематични празници, изложби и състезания, някои от които с участието на родители.
За учениците от начален етап се организираха и проведоха състезания „Пиша вярно и красиво” и „Обичам България”, конкурс за рисунка/ апликация/ творчески материал на тема „Толерантност”.
Наградени ученици в състезанието „Пиша вярно и красиво”:
I мястоЙоанна Николова от III клас
II място – Туче Али от IV клас
III мястоДиляра Хазим от IV клас
Наградени ученици в състезанието „Обичам България”:
I място Валентин Солаков от IV клас
II място Нехир Къзълърмак от III клас
III място Дестан Хамза от III клас
Наградени ученици в конкурса за рисунка /апликация/ творчески материал на тема: „Толерантност”:
I място Иванка Боянова от III клас
II място Туче Сали от IV клас
III място Иван Марков от III клас
За учениците от прогимназиален етап  бяха организирани ученически конкурс за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Толерантност” и „Ще уча, защото…”.
Наградени ученици в конкурса за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Толерантност”:
I място Мария Павлова от VII клас
II място Моника Заимова от VII клас
III място Виктория Арабаджийска от VII клас
Наградени ученици в конкурса за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Ще уча, защото…”:
I място Нурджан Ибрямова от VII клас
II място Александра Александрова от VII клас
III място Мария Илиева от VII клас

Eдноседмично изнесено лятно училище в гр. Банско по проект „У.Т.Р.Е за всеки ученик“, финансиран от ЦОИДУЕМ

Основната цел на проект „У.Т.Р.Е за всеки ученик“, спечелен от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали и финансиран от ЦОИДУЕМ, е да се създадат условия за равен достъп до качествено образование за всички ученици. За учениците от VI и VII клас – участници в проекта, се организира едноседмично изнесено лятно училище в гр. Банско в периода 25.06-29.06.2018г.
Ежедневно с участниците се провеждаха интерактивни занятия. Практическите занимания на тема „Български език владея – правилно да пиша и говоря аз умея“ затвърждаваха знанията по български книжовен език. За прилагане на знанията по математика учениците участваха в практическа „Математическа щафета“, а в дискусионния клуб „Почитай миналото, гради бъдещето“ участниците затвърждаваха наученото по история на България и обогатяваха знанията си за родния край. Всички с интерес участваха в Дискусионния клуб за насърчаване продължаването на образованието си в гимназиален етап.
Изнесеното лятно училище създаде условия за подобряване нивото на владеене на български книжовен език, доведе до преодоляване на социални и комуникативни дефицити. Създаде се атмосфера на толерантност и чувство за „заедност“. Посетените национални исторически обекти изграждаха чувство на гордост от културните богатства на родината.
Учениците с интерес разгледаха къщата музей на Никола Вапцаров в Банско, изгледаха филм за живота и дейността на поета, поклониха се пред паметника на възрожденеца Паисий Хилендарски, чиято „История славянобългарска“ вече бяха чели.
Вълнуващо преживяване за участниците беше посещението на средновековната църква в село Добърско, която е една от 100-те национални исторически обекта. Впечатли ги интересният разказ на екскурзовода. Емоционални преживявания имаха децата и в Рупире, разглеждайки интересната архитектура и фреските на художник Светлин Русев, с които е изписана църквата. Старите български къщи и каменните улички придават уникална атмосфера на най-малкия град в България – Мелник. За всички това посещение беше вълнуващо преживяване.
Потопиха се в атмосферата на древния Роженски манастир. С интерес изслушаха разказа за неговото създаване и опазване през годините. Опознавайки разнообразията в живота и религиите, участниците непринудено се научават да приемат различните култури.
Посещението на величествения Рилски манастир, разположен в лоното на Рила планина, включен в списъка за Световно наследство на ЮНЕСКО и основан през X век от Свети Иван Рилски, предизвика вълнуващи преживявания. Ученици и учители, участвали в изнесеното лятно училище, се завърнаха заредени с положителни емоции, натрупали познания за родния край и за културни исторически обекти. Формираха се толерантни и приятелски взаимоотношения.

“На училище” през юни по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали

„Казваме със пълен глас: Хубаво е в първи клас!
Всяко нещо най-прекрасно , се нарича ПЪРВОКЛАСНО”!

    Втора поредна година през месец юни ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” гр. Кърджали гостоприемно отваря врати за своите бъдещи ученици. Още не заглъхнали веселите гласове на учениците от начален етап, а по коридорите на школото плахо се разхождат бъдещите първокласници. Организира се и се проведе Лятна занималня с участието на ученици от различни етноси и с родители – доброволци. Тя се организира в три направления: „Лятна читалня“, „Творческа работилница“ и „Спортни отборни игри“. Създаването и подобряването на условията за равен достъп до качествено образование е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик.

Целта на „Лятна читалня“ е насърчаване на децата към четене и учене от най – ранна възраст. Повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни“ теми. Дейностите в направление „Лятна читалня” са насочени към стимулиране на читателския  интерес у децата, към развитие и обогатяване на устната им реч, към формиране на положително отношение към четенето като висша духовна дейност. Малката възраст на децата  и неумението  им все още да четат,  не са пречка да бъдат запознати с част от най-хубавите български народни приказки и с произведенията  на богатата българска и чуждестранна  детска литература – разкази, стихотворения, гатанки. За постигането на поставените цели, учителите подготвиха интересни и забавни за децата дейности.Всеки ден започваше с гимнастика и песни, които внасяха настроение и желание за работа. В часовете децата  слушаха  популярни произведения на детската литература-приказки, разкази, стихотворения, преразказваха  епизоди от тях, драматизираха любими приказки, рисуваха илюстрации към тях. Децата  с  особен интерес слушаха изпълнението на своите нови приятели от пети клас. Всички заедно разгледаха детските книжки в училищната библиотека.

Незабравимо ще остане посещението на районната библиотека ,,Н. Й. Вапцаров ”, филиал 2 и запознаване с библиотечния фонд. Библиотекарят Елена Гочева разказа на децата за своята работа, запозна ги как да ползват книжките  и ги пазят здрави, а накрая подари на всички деца читателски карти. Децата бяха особено доволни, че успяха сами да се включат в изработването на книжки с илюстрации по приказката „Трите пеперудки.”. Най-вълнуващ бе  денят, в който всяка от групите представи своята книжка и драматириза приказката с кукли, изработени от картон. Бъдещите първокласници показаха  голямо желание за себеизява и  артистични умения.

 Целта на „Творческа работилница“ е развитие на социалните и творчески умения на учениците, като творчеството е изключителен полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо развитие, получаване, затвърждаване и надграждане на знания и умения, формиране на знания и умения за обработване на разнообразни материали, формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към труда и провокиране на творческото мислене на децата, възпитаване на естетически вкус чрез моделиране с пластелин, апликиране и рисуване. Организираното и проведено лятно занимание в направление „Творческа работилница” цели да формира умения за конструиране и моделиране, умения за работа в екип, интерактивност, стремеж към успех и самоотвърждаване. Изкуството развива у децата въображение и помага за тяхното себеизрастване. Чрез него децата се учат да бъдат по-толерантни, като опознават разнообразията в живота. Научават се да приемат по непринуден и безопасен начин различните култури.

Целта на „Спортни отборни игри“ е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. 
Дейностите в проект  „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали са планирани така, че във всеки етап учениците да са активни участници при изпълнението и постигането на целите. Здрав дух в здраво тяло! Всеки уважаващ себе си човек е подвластен на тази максима. На бъдещите първокласници в игрите и състезанията помагаха родители-доброволци. За всички беше весело и отговорно. Скачане, бягане, хвърляне, ловене, преодоляване на препятствия-всичко това ги съпътстваше всеки ден от Лятната занималня. Имаше доволни, щастливи, победители и… победени и сърдити, но накрая денят завършваше с дружески разговори и усмивки.

Целта на летните занимания е в рамките на играта, децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. В проведените спортни занимания е всяко дете да подобри и повиши физическата си активност,а и чрез допълнителни, съвместни, образователни и учебно – познавателни дейности да се компенсират социално езикови и комуникативни дефицити, създаващи условия за равен достъп до качествено образование. При завършване на заниманията по проекта се проведоха спортни състезания и забавни игри, декламираха се изучени стихотворения. За старанието и показаните умения всички деца получиха  грамоти, патриотични тетрадки и сувенири.

Дейностите по проекта допринасят за  формиране на  позитивно отношение на децата към книгата, към нейното съхранение и опазване. Запознаването с различни произведения от детската художествена литература  помага за възпитаване у тях  на морални ценности,умение да различават  доброто от злото, желание да помогнат на изпаднал в беда.

Летните занимания подготвят бъдещите първолаци за по-плавно адаптиране към учебната среда, за избягването на стреса и напрежението от настъпването на един нов етап в живота на детето. Родителите на първолаците са особено доволни, че децата им ще тръгнат  през септември с  желание на училище ,защото знаят ,че там ги чакат вече нови приятели!

 С реализирането на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.