Проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”

„Опознай родината си, за да я обикнеш”
Алеко Константинов
Условия за равен достъп до качествено образование за всички ученици е основната цел на проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик)», спечелен от ОУ «Св. Св. Кирилл и Методий» гр. Кърджали и финансиран от ЦОИДУЕМ по Договор № БС-33.15-2-002/ 29.09.2016. Предвидените по проекта допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности с учениците, компенсират социални, езикови и комуникативни дефицити, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик.
В рамките на дейността на клубовете за допълнителни занимания по проекта на 17 и 18 февруари 2018 г. се проведе съвместна учебно-познавателна дейност под формата на двудневна екскурзия до гр. София. Учениците от 3 и 4 клас, участници в клубовете за допълнителни занимания по проекта – „Знам и мога“, „Приказен свят без граници“ и „Изкуството ни обединява“ с ръководители Павлина Митрева, Валентина Дилова и Ели Иванова посетиха най-големия детски научен център в Източна Европа – „МУЗЕЙКО”. Образователния екип на „Музейко” беше приготвил за любознателните ученици от най-голямото основно училище в областта ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали забавни игри, мисии и интерактивна програма за най-интересното от света на „Музейко”. В планетариума имаха беседа за звездите и създаването на Вселената, Слънчевата система, енергията, сталактити и сталагмити. При изпълнението на поставените мисии децата показаха високи знания и умения, придобити по време на учебния процес.
На 18.02.2018 г. учениците посетиха Националния военноисторически музей гр. София. Това е единственият музей в България, който предлага три експозиции – външна открита експозиция на бойна техника; постоянна експозиция, представяща различни периоди от историята на България и временни изложби на различна тематика, както и няколко колекционни зали.
Учениците с интерес слушаха историята на българската войска, нейните победи, слава и героизъм от основаването на българската държава до наши дни. Разгледаха и колекцията на Александър I Батенберг, цар Фердинанд и цар Борис. Децата с огромен интерес наблюдаваха изложените съоръжения и бойна техника.
По повод 145 г. от обесването на Апостола на свободата Васил Левски на учениците беше представена и най-успешната образователна програма на Националния военноисторически музей – „Васил Левски – вчера и днес”. Посещението в Националния военноисторически музей гр. София повиши историческата култура на учениците и стимулира опазването на националната памет. Подтикна учениците да преследват по-задълбочено разбиране за личностите, местата и събитията, изградили основите на съвременната българска държава.
За всички участници, проведената екскурзия бе едно вълнуващо преживяване, наситено с положителни емоции и получаване на нови знания и умения, а за някои от децата и първата екскурзия с нощувка без мама и тате:). Учители и ученици участници в екскурзията заедно обобщиха, че пътуването ни дава познания, разширява мирогледа ни, запознава ни с много нови хора, култури и места.
„Светът е книга и тези, които не пътуват, четат само една страница“.
/Августин Блажени/

„ТВОЯТ ЧАС” – „ПЪТ КЪМ СЛАВАТА“ ЗА КИРИЛОМЕТОДИЕВЦИ

Вокална формация „Веселите камбанки“ – „Веселые калокольчики”, която е част от Театрално студио „С Мелпомена на сцена“, с ръководител Илияна Стоянова,  част от проект „Твоят час“ към МОН, участва в VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПЪТ КЪМ СЛАВАТА, 2018г. Конкурсът  се провежда под патронажа на  Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители със съдействието на Министерството на образованието и науката. Директор на конкурса е Снежана Полихронова – Кърнолска – популярна музикална педагожка от Кърджали.Учениците от IV a клас от ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали, с класен ръководител  Николина Делчева впечатлиха журито и публиката с чудесното си изпълнение на руски песни, артистично поведение и красиви сценични костюми. Театрално студио „С Мелпомена на сцена“ е събрало деца с талант към различни видове изкуства – театър, музика и танци. В него на роден български език, на руски и английски език учениците се запознават с творчеството на бележити национални и световни драматурзи.  У учениците се формират умения за творчество, толерантност и отговорност към другия, стимулира се  въображението им и се  изгражда артистичен поглед към живота. Работата им в екип им помага да се научат да си помагат взаимно, да си партнират и заедно да търсят, намират и утвърждават красотата и добротата във взаимоотношенията човек – общество – природа. Театърът е дейност, която разнообразява и прави по-интересен училищния живот, подобрява социалните и комуникативни умения на учениците,  осмисля свободното им време и развива техния творчески потенциал. Участието им в тази извънкласна форма на дейност ги прави по-самоуверени и  креативни, толерантни и отговорни и обогатени духовно. Следващата изява на групата ще бъде участието им в Областния кръг на Националният фестивал на авторска драматургия и театър на английски език 2018г., който ще се проведе на 09.02.2018г в ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали. Директорът на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – Лиляна Янкова, изтъкна позитивите да се работи по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” на МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. В училището са изградени 6 групи по обучителни затруднения по български език и литература и математика и 8 групи за занимания по интереси в областта на здравословния начин на живот, гражданска защита, спорт, туризъм, театрално изкуство и журналистическа деятелност. Групите се ръководят от училищни педагози с висока квалификация в областта на извънкласната и извънучилищна дейност. Дейността по проекта се отчита периодично пред Съвет, в който участват представители на общината, местната общност и родителите.

УСПЕХИ В МАТЕМАТИЧЕСКАТА ЛИНГВИСТИКА ЗА КИРИЛОМЕТОДИЕВЦИ

На 27.01.2018г. в гр. Пловдив се проведе Национално състезание по математическа лингвистика. Състезанието е включено в календарния план на МОН и е организирано от секция „Математическа лингвистика“ към Съюза на математиците в България за ученици от V- ХІІ клас. Организацията и провеждането на състезанието се осъществи от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив и се проведе в ОУ„Райна Княгина“ гр. Пловдив. Участие взеха 250 деца от цялата страна от общо 50 училища и 25 града. Сред тях беше и най-голямото ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали. Нашите представители от VІ „А“клас – Аглая Тодорова, Нихал Ахмед, Севил Шевкед, Мелда Расим с учител по математика Венера Сарлова и област Кърджали представиха достойно училището като постигнаха добри резултати и получиха сертификати за участие. Нихал Ахмед получи 33 точки от общо 80, което е голямо постижение, тъй-като всички останали участници учат в профилирани математически училища и гимназии, където изучаването на предмета математическа лингвистика е по 4 часа седмично в школи. Пожелаваме им много здраве и сили да посрещнат нови предизвикателства, за да бъде ползотворен трудът и да бъдат реализирани съвременните задачи в областта на математическата лингвистика усвоявана през всичките тези години единствено в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали.

Елена Младенова – Педагогически съветник

 

На 31 януари ще се състои уникално явление – лунно затъмнение, Супер Луна и това, което се нарича Синя Луна

На 31 януари ще се състои уникално явление – лунно затъмнение, Супер Луна и това, което се нарича Синя Луна, съобщават от Lifter.com.ua. Предстоящото на тази дата затъмнение ще стане първото затъмнение на Синя Луна за почти 152 години. На Запад това явление е наричано „Синя кървава суперлуна”. Това определение е породено от съвпадението на три явления. Синя Луна се нарича второто пълнолуние за месеца. Супер Луна е, когато пълната луна става по-голяма и ярка при наблюдение с невъоръжено око. А Кървава Луна се нарича затъмнението по време, когато сянката на Земята попада на Луната и затъмнението се счита за пълно. Лунният диск не изчезва от зрението, а само потъмнява и променя цвета си. Слънчевата светлина се пречупва и се разсейва, преминавайки през земната атмосфера. Така до Земята достигат по време на затъмнение лъчи в червения спектър. В резултат Луната придобива червен отенък. През повечето дни в годината Луната се намира на разстояние около 384,5 хиляди километра от Земята, но по време на суперлуната на 31 януари 2018 г. разстоянието между Земята и Луната ще се съкрати до 356 хиляди километра. По време на Супер Луната при наблюдение с невъоръжено око, лунният диск ще изглежда 14% по-голям и 30% по-ярък от обикновено. Image result for super blue moon Следващият път, когато може да се наблюдава такова явление е 31 декември 2028 г., а след това – 31 януари 2037 г. Този път и двете затъмнения ще бъдат пълни. На 31 декември 2009 г. се състоя подобно частично затъмнение. Продължителността на пълната фаза на затъмнението е 77 минути. Това ще бъде пълно затъмнение, което включва в себе си второто пълнолуние за месеца.

„Усмихни се – чета за теб!“ Кирилометодиевци отбелязаха Международния ден на усмивката

Международният ден на усмивката е създаден на 25 януари от 14 нобелови лауреати за мир , начело с Далай Лама, които решили да го включат в своя проект за мир наречен World’s Greatest Smile Start with a Smile“или „Най-голямата усмивка в света започва с усмивка“. Учениците от IV Б“ клас при  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали с класен ръководил Павлина Митрева изработиха саморъчно табло на усмивката в което взеха участие всички деца от класа. Те изнесоха рецитал „Усмихни се – чета за теб!“, направиха стикери с усмивка, които залепиха на преподавателите  в училище. Децата подариха и заразиха с  усмивки и учителите и учениците в училището.

Усмивката не ни струва нищо, но тя ни дава много…
Тя обогатява този, който я получава, без да прави по-беден този, който я дарява.
Тя трае само миг, но споменът за нея остава завинаги.
Тя ободрява изморения, окуражава обезкуражения и е светъл лъч за тъжния.

Усмивката е най-добрата противоотрова за тъгата и тревогата. Тя не може да бъде купена, измолена, взета назаем или открадната, защото тя е нещо, което няма стойност, ако не е дарена от сърце. Някои хора са твърде изморени, за да ви дарят с усмивка. Дарете ги вие с вашата, защото най-много се нуждае от нея този, който я няма. В осъществяването на проекта участват представители на над 130 страни, посланици на добра воля на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО и много други знаменитости от света на спорта и шоубизнеса, които използват популярността си, за да накарат хората да помислят над приятелски и мирни решения в тази насока. Усмивката е универсална, тя няма нищо общо с националността, цвета на кожата, здравето, пола, възрастта и дори с религията. Всъщност усмивката е интернационална и затова е интелигентно начало за комуникация.

Кажете „Благодаря“ на любимите хора, прегърнете ги и се заредете от техните усмивки. Не забравяйте, че не само днес трябва да сме благодарни!

Кирилометодиевци почетоха 140 години от освобождението на гр. Кърджали

На 22.01.2018 г. пред паметника на Руския войн в градинката пред храма „Св. Георги Победоносец“ представители на Сдружение „Русофили“, ученици и учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „П. Р. Славейков“, Военен клуб, Клуб на руските съотечественици с председател Олга Стоянова, Клуб за приятелство с народите на Русия и ОНД с председател Иван Колев и много кърджалийци се събраха, за да се поклонят пред паметника и да поднесат венци. Ученици от Първи детски гвардейски отряд към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се подредиха в почетен шпалир и изпълниха ритуал за поднасяне на венец в памет на загиналите по  време на Руско – Турската освободителна  война. Възпитаниците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с класен ръководител Николина Делчева стоплиха сърцата на гостите със стихотворението на Иван Вазов „ЗДРАСТВУЙТЕ БРАТУШКИ“ рецитирано от ученика Делчо Ригов от IV“А“клас и изпълнението на Вокална група „Весëльɪe колокольчики“ с песента Катюша. Всяко селище има своя история, свои паметни дати. 22 януари 1878г. е такава дата за Кърджали. Дата, която трябва да знаем и помним! Павел Журавльов директор на Руски културен информационен център гр. София, Олга Стоянова – от Клуб на руските съотечественици и Димитър Димов – председател на  Сдружение „Русофили“ поздравиха жителите на гр. Кърджали по случай 140 г. от Руско-Турската освободителна война. Преди 140 години казаците на ген. Чернозубов влизат в Кърджали. В снежна виелица до ледените води на р. Арда десетки руски войни са в трескава подготовка за форсирането на реката през следващия ден. Казаци с подръчни средства правят салове, затоплят изпотени коне, почистват и смазват оръжие и поддържат огньове за поредна дълга зимна нощ… далеч, много далеч от роден дом и бащино огнище. Бръснещият януарски вятър и предстоящото преплуване на ледените води на Арда не смущава високия боен дух на руските войници. Отрядът на генерала е съставен от бойци израснали край пълноводните води на р. Дон – Донски казашки полк. Седем месеца вече са минали от форсирането на р. Дунав – началото на Освободителната за българския народ Руско – Турска война 1877/1878г. Силно деморализираната и стъписана армия на Сюлейман паша хаотично се оттегля на юг. На 03 януари 1878г. отряда на Руския генерал – майор Григорий Федорович Чернозубов освобождава Кърджалийския край. Войските на  освободителите пренощуват на северната страна на река Арда, където сега е разположен пазара и на следващия ден минават реката, установяват контрол от южната страна и с бърз марш без нито един изстрел, освобождават и Момчилград, където генералът получава съобщение за подписаното в Одрин примирие. В знак на благодарност на името на генерала е наречена улица „Генерал Чернозубов“  в гр. Кърджали, на която се намира най-голямото ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – училище с традиции  в ранното изучаване на Руски език от първи клас.

Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали пожелава  Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

Нека новата 2018 година да бъде успешно продължение за едно по-добро бъдеще, с повече оптимизъм, надежди, успехи и много поводи за усмивки!

Учениците от „Св.Cв.Кирил и Методий”коледуваха в Областна администрация

На Игнажден прага на областния управител прекрачиха и децата от най-голямото основно училище в Кърджали – „Св. Св. Кирил и Методий“, за да почетат християнската традиция, пресъздавайки обичая коледуване и да пожелаят на Никола Чанев и неговия екип здраве и изобилие през новата година, добри гости у дома и блага дума между хората. Коледарите пяха и наричаха, както повелява ритуалът, разказаха за поверията на Игнажден и благословиха областния управител да е добър стопанин, да се радва на почит, берекет и уважение.

Малки коледари пожелаха на кмета на Кърджали европейски бюджет, стабилност и разцвет

На Игнажден, тъй както традицията повелява, коледарски дружини наричат и предвещават добра Нова година. Това направиха днес и коледарите от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Кърджали, които гостуваха в сградата на общинска и областна администрация, а първият им домакин бе кметът на Общината инж. Хасан Азис.
Облечени в традиционните български носии, с накривени калпаци и дълги геги, на който събраха даровете си, коледарите представиха народния обичай. Преди това децата разказаха за празника Игнажден и пресъздадоха обичаите и наричанията за празника. В своеобразния си спектакъл по коледуването при градоначалника, коледарите от училище „Св.Св. Кирил и Методий” бяха подготвили и специално наричане, предназначено за кмета на Кърджали инж. Хасан Азис. В него наред със наричанията за здраве, човечност, любов, красота и щастие, се казва: „А на общината да е пълна хазната,/ на европейската столица бюджет – стабилност и разцвет/а вие – най-добрият кмет!”
И както повелява традицията, кметът като стопанин на общината също дари коледарите и им благодари за хубавите думи. Изпрати ги с пожелания за здрава и щастлива 2018 година и още: „Да бъде, това което пожелавате! Да бъде в този дом и в Кърджали, и в нашата родина – здраве и берекет и успех за всички нас. Благодаря, че представяте нашите най-добри традиции, които ние трябва да почитаме, да уважаваме и традиции, с които ние трябва да израстваме. Благодаря ви много! Да бъде, дружина, успешна Новата година! Да бъде!

Арда нюз