ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Кърджали – партньор в проект „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“

logo-bg-right
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Кърджали – партньор в проект BG05M2OP001-3.017-0019 „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“
Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж
Приоритетни оси: Образователна среда за активно социално приобщаване
Наименование на процедура: „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
Бенефициент: Сдружение „ОМЕГА“ и партньори ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали
Обща стойност: 233 987,04 лв., от които 198 888,98 лв. европейско и 35 098,06 лв. национално съфинансиране
Срок на изпълнение: 30 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът предвижда идентифициране на нуждите на училищата партньори от подобряване на работата в мултикултурна среда, изготвяне на анализ на нуждите и план за обучения. На базата на анализа ще бъдат организирани и проведени обучения за педагозите за работа в мултикултурна образователна среда.
Целева група по проекта са 138 учители, директори и образователни медиатори от ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“.
Проектът цели обогатяване на професионалните компетентности на учители и директори с нови знания и умения за управление на мултикултурна среда, така че да се създадат оптимални условия за социализация и усвояване на знания за всеки ученик. В подкрепа на тази цел образователните медиатори ще разширят знанията си за междукултурно общуване, което ще им помогне да подобряват връзката между училището и семейството на учениците от различни етноси.
Потребността от тези специфични нови знания стана особено силна в условията на пандемия и социална изолация, когато педагозите трябва да успяват да намират успешен подход към децата от различните етноси, дори и извън обичайната учебна среда.
Проектът ще удовлетвори потребностите на ЦГ от получаване на знания за съвременни подходи и методи за работа в мултикултурна среда. Придобитите компетентности ще помогнат на педагогическите специалисти да изграждат в учебните заведения среда на толерантност и да гарантират правото на равен достъп до образование на всички ученици.
В резултат 138 лица ще преминат през специализирани обучения, даващи им нови знания, методи и подходи за мултикултурна комуникация и ефективно управление на мултикултурната среда.
Дейности:
Идентифициране на нуждите на училищата партньори по проекта от подобряване на работата в мултикултурна среда, изготвяне на анализ на нуждите и план за провеждане на обучения
Организиране, провеждане и участие на учители и директори в обучения за работа в мултикултурна среда
Организиране, провеждане и участие на образователни медиатори в обучение за работа в мултикултурна среда.

Кирилометодиевци отбелязват 11 януари – Световен ден на думата „благодаря“!

На 11 януари отбелязваме Световния ден на думата БЛАГОДАРЯ.

Предложен е за отбелязване през 1994 година от родения в щата Илиноис Ейдриън Сиукс Купърсмит. Благодаря е една от най – красивите думи  в българския език. Да благодариш е сила. Уж не е нищо сложно и голямо, но се оказва, че не всички хора са способни да изкажат тази малка думичка, а и да изпитат благодарност в сърцата си.

Учениците от най – голямото основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“  град Кърджали отбелязаха този ден с рецитал, с направата на картички и постери на български език, английски език, руски език и немски език. Това е един прекрасен повод да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня по- добър. Може без преувеличение да се каже, че 11 януари е най – учтивия ден в годината, защото на  този ден много страни в света отбелязват Световния ден на думата „Благодаря“.

Напоследък този празник набира все по–голяма популярност. За да го отбележим обаче не е необходимо да купуваме скъпи подаръци на близките си – достатъчно  е да им се усмихнем и да им кажем „Благодаря“ – сподели директора на училището г-жа Марияна Пеева.

В очакване на Коледа

Учениците от III “а” клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали трескаво се подготвят да посрещнат Коледните празници. И може би , защото тази година не успяха да украсят класната си стая и коридорите в любимото училище, те решиха да изненадат своите приятели, родители и учители.
Обучението от разстояние не им попречи да творят и да научат още нови неща за настъпващите празници. Децата сами намериха и научиха стихове, разказаха за обичаи и обреди, изработиха апликации, сурвачки, сувенири и  донесоха магията на Коледа в домовете си. „Многознайковците“, както се нарекоха те, ще споделят снимки и клипове в сайта на училището. Третокласниците и техните учители  Николина Делчева и Миглена Рушанова пожелават на всички ученици и учители от училището здраве и светли Коледни и Новогодишни празници!

Предизвикателство – Ковид 19 няма да ни спре!

„Challenge – Covid 19 won´t stop us!“ – под това наименование протичат срещите по проект Еразъм+ на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – Кърджали. Партньорите от Словакия, Хърватия, Румъния и Италия водят видео разговори и споделят какви дейности по проекта, в обстановката на Ковид 19 са изпълнили с учениците си. Основната им идея е да не дават възможност на децата, по време на Извънредното положение да се обездвижват пред компютъра. За целта им е предложено предизвикателство – с помощта на приложение да измерват крачките си ежедневно. След това ще бъде проведено виртуално състезание и ще бъде определен победител. Голяма част от учениците с радост приеха предизвикателството. Дори и да не могат да пътуват, участниците в проекта провеждат срещи ежемесечно през Zoom. На тях се обсъждат плановете за предстоящите дейности. Учениците подготвят и специална програма за Коледа – ще поздравят партньорите с песни и картички, изработени лично от тях.

Коледна и междусрочна ваканция

Съгласно Заповед № РД09-3472/27.11.2020г. на министъра на образованието и науката предстоящите ваканции, са както следва:

Коледна – от 22.12.2020г. до 03.01.2021г. /вкл./
 Можете  да се запознаете и с пълния текст на заповедта.

Елхичка грейна с празнична украса

Децата от Предучилищна подготвителна група, украсиха елхичка в двора на ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“. Елховото дръвче е само на шест годинки, на толкова са и малките малчугани. Преди шест години, дворът на училището беше залесен от учениците с десетки борчета и ели. Днес една елхичка грейна с празнична украса.

Организация на учебния процес

Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали уведомява всички ученици, учители и родители, че във връзка със заповед № РД-01-676/ 25.11.2020 на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед № РД 09-3457/ 26.11.2020 година на МОН за осъществяване на обучение на учениците в електронна среда от разстояние, организацията на учебния ден ще бъде осъществена в електронна среда във виртуални класни стаи от разстояние, съгласно седмичното разписание за I срок на учебната 2020-2021 г., за времето от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. Днес 27.11.2020г.  Педагогическият съвет реши проектните дейности в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали да продължат в електронна среда по утвърден график.
Заповед обучение в ОЕСР
Заповед 01-677
Заповед 09-3464
Заповед 09-3457

Поредна награда зa Ваня

От векове Родопите са средище на богата духовност и култура. Красивата природа, историческите забележителности и природните й феномени са извор на вдъхновение за децата от Родопа планина. В тринадесетото издание на Националния конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“, организиран от ОДК-Кърджали ученичката Иванка Боянова (възрастова група 11-14г.) от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кърджали с ръководител Веска Митева е получила поредната своя награда и стимул да продължи по- нататъшни изяви в света на изкуството.
Конкурса има за цел да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство, да стимулира и развива визуалната и изобразителна култура у децата с поглед към миналото, настоящето, бъдещето, традициите и българските духовни ценности.

Oрганизация на учебния процес за периода 12.11.2020 г. – 27.11.2020 г.

Информация за организацията на учебния процес, съобразно Решението на Областния кризисен щаб по здравеопазване при Областен управител на област Кърджали.

Re6enie-RD-09-235-ot-11.11.2020

Математика в химията

По проект Иновативно училище „Като творя и уча – ще сполуча“ на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали,  в VII A клас се проведе бинарен урок на тема „Математика в химията – Маса на градивните частици“.
Основното мото на часа бе мисълта на руския енциклопедист и писател, професор по химия в Петербургската академия на науките – М. В. Ломоносов „Стремящият се към най-задълбочено изучаване на химия трябва да е добре запознат и с математика.“
С помощта на много интересни задачи учителите Венера Сарлова и Яна Милушева, заедно със седмокласниците, разкриха връзки между изучавани теми по математика и химия, приложението на математическите знания и умения при изучаване на учебната дисциплина химия и опазване на околната среда и ефективността от използването им.
Въпреки, че математиците и химиците мислят по различен начин, когато си взаимодействат се обогатяват взаимно и допълват. Всичко това води до повишаване знанията на учениците за света около нас!

“ Книгата на природата е написана на езика на математиката.“

       Галилео Галилей

1-ви ноември – Ден на народните будители

По случай  1-ви ноември, Деня на народните будители учениците  и учителите  от ОУ „Св. Св.  Кирил и Методий“, гр. Кърджали  организираха различни инициативи в чест на празника.
Подготовката за празника започна с изработване на венци, които украсиха класните стаи  в  училището, а началото беше поставено с изпълнение на патриотични песни.
Учениците  припомниха имената на най-изявените будители, оставили следа в културната история на България.
Малки репортери  разказаха легендата за народните будители, рецитираха,  а някои ученици избраха един по-различен начин за илюстриране на смисловата страна на датата 1 ноември, като изработиха с помощта на  учителите си Лапбук.
Гледаха презентации за живота и делото на книжовници и  просветители. Попълваха работни листи, рецитираха стихотворения и биографии. Учениците  отдадоха своята почит към будителите като  изработиха  свитъци и  книгоразделители с мисли за тях.
С малките кирилометодиевци се проведоха  и  състезания по краснопис и правопис.
За показаните знания и участие в празника всички ученици  получиха много награди.
Честването  в училището се превърна в истински празник на духовността и приятелството. Факлите, които учениците запалиха с помощта на техните учители напомниха, че огънят, който са запалили будителите и днес гори в сърцата на родолюбивите българи!
Директорът на ОУ „Св. Св.  Кирил и Методий“, гр. Кърджали  госпожа Марияна Пеева поздрави всички ученици и учители от училището с думите – „Денят на народните будители сам по себе си е светлина, която ни кара да си спомним, да се поучим, да се борим и да се преклоним!
Първи ноември далеч не е само празник, той е и символ – символ на вярата и спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето.
Поклон пред паметта на всички светци, възрожденци, революционери, творци, борци и герои, посветили себе си на любимата майка България!“
Честит празник!

Успешно завършване на групите по проект „Образование за утрешния ден“

През учебната 2019-2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се включи в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
В училището се сформираха два клуба:
  • Клуб „В света на компютрите” – II клас – с ръководител г-жа Нурджан Хабилова
  • Клуб „Компютърен свят” – II, III клас- с ръководител г-жа Станка Шелер
Участниците в клубовете успешно завършиха обучението по ключови дигитални умения за основно владеене на дигитални компетентности.
Учениците получиха сертификати и награди от ръководителите на групите.

Кирилометодиевци отбелязаха Деня на Кърджали

По време на Балканската война през 1912г. след няколко дневни боеве с българската армия, провели се северно от Кърджали, Османският гарнизон под командването на Яшар Паша се  оттегля от тракийската фронтова линия. Благодарение на пълното превъзходство на артилерията си и с удари „на нож“ войските от Хасковският отряд на ген. Васил Делов преодоляват османската отбрана и предотвратяват опита да бъдат обходени от запад. Така на 21 oктомври Кърджали се освобождава.

По този повод учениците от VII „А“ клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали  под ръководството на г-жа Маргарита Русева изготвиха проекти по случай Деня на Кърджали, които бяха представени и на останалите класове под мотото: „Миналото, Настоящето и Бъдещето на Кърджали“.

„Това е един от големите уроци на Балканската война и за нас, потомците от героите от войната. Съхранявайки националната си идентичност, да пазим и културната и религиозната толерантност, която ни завещаха нашите деди. Тя да напътства действията ни и тя да бъде повод за гордост, мерило за успех на нашия народ“, призова директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ г-жа Марияна Пеева.