Кирилометодиевци се пренесоха в Азия

В час по география учениците от VI „a“ клас с учител Маргарита Русева към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ проведоха един интересен и нетрадиционен час. Младите изследователи, представиха континента Азия, през своя поглед. Представиха интересни факти, събития, традиции. Урокът упражнение бе изграден чрез използване на интерактивни техники, които са привлекателни за учениците, мотивиращи ги да откриват връзки между фактите и закономерностите, и в същото време развиват ключови умения и компетентности по учебния предмет. Гостите, които бяха поканени на урока останаха очаровани от начина по който се пресъздадоха образите представени от учениците, а те благодариха за уважението и посещението с голям поклон.

…С пътуването преоткриваш не само света, а и себе си, виждаш, научаваш и опознаваш нови хоризонти, хора, традиции.

Национално състезание „Ключът на музиката“

Финалист в Националното състезание „Ключът на музиката“ – Людмила Боянова от IV клас, получи грамота, статуетка и предметна награда.  Гордеем се с нейното изключително представяне и с нейните високите резултати.

Областен конкурс за детска рисунка „Бъдещето през моите очи”

25 март – Международния ден на търпението

Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. Да бъдеш търпелив е трудно. То е умение, но и изпитание за всеки от нас. В онези моменти, в които се налага да чакаме, забравяме че това е ценно време, от което можем да се възползваме.
По този повод учениците от най – голямото ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали изработиха постери, значки с които закичиха съученици и учители, направиха изложба и написаха послания за деня на Търпението. В двора на училището децата посадиха дръвче – борче символизиращо търпението и постоянството. Смята се, че борът помага на хората да възвисят духа си, носи им спокойствие и творческо вдъхновение.

Търпението е мъдрост. Мъдрост, която не всички притежават. Мъдрост, която винаги ни помага да вземаме правилни решения. Бъдете мъдри! Бъдете търпеливи, пожела директорът на училището Марияна Пеева!

Кирилометодиевци участваха в благотворителна инициатива „Деца помагат на деца“

Ученици и учители от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали не останаха безразлични и се включиха в благотворителната инициатива „Деца помагат на деца“ за събиране и изпращане на хуманитарна помощ за децата от българските неделни училища в Украйна. Със събраните средства се закупиха хигиенни материали, които бяха предадени в склада на БЧК-Кърджали. Искаме да сме съпричастни и да помогнем, затова участваме в благотворителната кампания – това заявиха от ръководството на училището.

Кирилометодиевци отбелязват Световният ден на хората със Синдром на Даун

          Днес 21.03.2022год.  децата от ПГ и  учениците от начален етап при ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали заедно със своите учители отбелязаха световният ден на хората със Синдром на Даун.
          Родени от играта на природата, от един различен танц на гените, който води до тяхната поява. Слънчевите деца- наричаме ги така, защото винаги носят усмивката на лицата си, носят много повече усмивки и радост, отколкото притеснение.
         Проведоха се  беседи-разговори  по класове в които учителите представиха презентация на своите ученици по темата за  генетичната аномалия и потенциала на хората, които живеят с нея и  рисуваха по темата.
        Насочването на вниманието ни към хората със синдрома на Даун ще  ни помогне   да ги погледнем по нов по-добър начин.
       Така ще се даде шанс на тези деца да бъдат отглеждани у дома, да играят с другите деца, да се разхождат в парка, без да ги гледат с неразбиране, да получат равностойно образование и да работят.
       В голямото междучасие децата и учениците  обуха шарени чорапки и  заедно със своите учители извиха кръшно Дайчово хоро на двора на училището.

Ковид 19 няма да ни спре!

Повечето видове мобилност по програма „Еразъм +“ бяха нарушени в следствие на пандемията от COVID-19. В  рамките на Европейската програма „Еразъм+“ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали работи по двугодишен проект “We are looking for future Olympic stars”, с координатор г-жа Илияна Стоянова,  по  ключова дейност (КД2) Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование”.
От 7 до 9 март 2022 година  се състоя третата онлайн работна среща по проекта която поради световната пандемия от Ковид 19 се проведе във виртуална среда, под мотото „Ковид 19 няма да ни спре!“,чрез използване на платформата Zoom. Домакин беше Италия и училището партньор по проекта в гр. Витербо. В нея взеха участие ученици и учители от петте държави партньори: Хърватия, Италия, България, Словакия и Румъния. В рамките на виртуалната мобилност от учениците се очакваше да участват в различни спортни дейности, като хвърляне на медицинска топка, вортекс и др.
Дейностите във всяко едно от училищата се провеждаха едновременно. Първият ни ден започна със сутрешна среща, в която се разходихме виртуално из Витербо, Италия. След това слушахме изпълнение на симфонична музика – поздрав от италианските ученици. След виртуалната среща, учителят по ФВ г-н Иван Тончев показа на кирилометодиевци техниките за хвърляне на медицинска топка и на вортекс. Следобед учениците се упражняваха и забавляваха.
Вторият ден пак започна със сутрешна среща с всички участници и учители в проекта. През този ден трябваше да направим виртуални състезания.
Ето го и него „Ден три“! Той започна с кратка сутрешна среща за раздаване на задачи и отправяне към отделните екипи. Този ден трябваше да направим последните състезания и да наградим участниците.
Победители в състезанието по хвърляне на медицинска топка бяха:
I място момичета – Райя Николова
II място момичета – Клементина Ананиева; Мерве Мурад; Берна Бекир;
III място момичета – Анина Костадинова
I място момчета – Ахмед Ибрям
II място момчета – Емир Радев
III място момчета – Димитър Григоров
Победители в състезанието по хвърляне на вортекс бяха:
I място момичета – Айла Рамадан
II място момичета – Райя Николова
III място момичета – Мерве Мурад
I място момчета – Ахмед Ибрям
II място момчета – Берке Бекир
III място момчета – Димитър Григоров; Кирил Петков
Като цяло, тези три дни бяха незабравими, защото ползите за учениците са много: физическа активност, много нови приятели и усъвършенстване на английския.
Проектът “ We are looking for future Olympic stars ” даде на участващите институции възможност да изживеят истински междукултурен обмен в тази безпрецедентна ситуация и показа  училищата като общности на съгласие и приятелство между различните европейски народи, излизайки отвъд бариерите на езика и границите.

Иновативен урок по ЧП в ГЦОУД –  III „а,в“ клас

Учениците от ГЦОУД –  III „а,в“ клас проведоха един интересен и нетрадиционен учебен час по Човек и природа, като играеха и се забавляваха. Темата на урока бе „Условия и среда на живот на организмите“. Те показаха своите знания за организмите, средата им на живот, условията и приспособленията им за оцеляване.  Показаха умения си да се ориентират правилно за живота на растенията и животните в средата им на живот.

 

Кирилометодиевци отбелязват 149 години от гибелта на Васил Левски

… И днес се прекланят децата
на Левски пред подвига свят,
с Апостола на свободата
сме горди пред целия свят!

На 18 февруари 2022г. се навършват 149 години от гибелта на Апостола на свободата.
През тази седмица учениците от начален етап при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали се включиха в различни дейности, благодарение на които обогатиха знанията си и засвидетелстваха почитта си към живота и делото на Левски.
Вторите класове с техните учители Т. Хорсикян, Ел. Карамфилова, Р. Профирова, Ел. Любенова, Г. Кадир подготвиха рецитал за Апостола. Запознаха ни с биографията и делото на Левски чрез презентация и пяха песни за него.
Останалите ученици от начален етап – първи, трети и четвърти клас се включиха и участваха в групов проект за изработване на лапбук – папка със снимки, мисли и цитати, стихове и кратка биография, нареждаха пъзели за Левски.
В един от дните учениците имаха поставена задача да потърсят и донесат книги с произведения, посветени на Апостола, които да четат заедно.
Показаха усвоените знания при попълването на т.нар. „жив“ лист за Левски – интерактивен работен лист, подреждане на тематичен кът, изработване на материали и книжки, четене на произведения, научаване на стихотворение за Апостола, прожекция на филм, урок за живота на най-великия българин, изготвиха табла в памет на Васил Левски, запознаха се с интересни факти от живота му, а след това нарисуваха негов портрет.

Презентации – В. Левски-Людмила          В. Левски-Даная               В.Левски-Мехмед


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед за организация на обучението от 21.02-25.02.2022г.

Заповед за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда на учениците –  МОН
Заповед МОН
Заповед на  директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали
ZAPOVED_ORES_21.02.2022
Заповед за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда на учениците РЗИ-КЪРДЖАЛИ
Заповед на директора на РЗИ- 01-91

Заповед за организация на обучението за периода 14.02-18.02.2022 г.

Заповед за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда на учениците –  МОН

…………………………………………………………………………………………………………………………..

1.   В периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително за учениците от VII, X и XII клас в училищата на територията на общините Ардино, Кирково, Кърджали, Крумовград, Момчилград и Черноочене, област Кърджали да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

2.  Учениците от I – IV клас, както и учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас в училищата на територията на Ардино, Кирково, Кърджали, Крумовград, Момчилград и Черноочене се обучават присъствено в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на . извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени с моя Заповед ‘№ РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09- 4814/03.12.2021 г„ изм. със Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Zapoved_ores_14_18.02

Заповед на  директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали

Заповед

Заповед за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда на учениците –  МОН

Заповед на министъра на образованието и науката – Zapoved MON

Заповед за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда на учениците РЗИ-КЪРДЖАЛИ

Заповед на директора на РЗИ-Кърджали – 01-69