ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
На 17.09.2018 г. тържествено откриване на учебната 2018-2019 година от 09.00 часа в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали
Класни ръководители:
I „а“ клас – Николина Делчева
I „б“ клас – Павлина Митрева
I „в“ клас – Валерия Бошева
II „а“ клас – Красимира Райковска
II „б“ клас – Станка Шелер
II „в“ клас – Галина Петрова-Добрева
III „а“ клас – Тинка Хорсикян
III „б“ клас – Румяна Профирова
III „в“ клас – Гюлфер Кадир
IV „а“ клас – Валентина Дилова
IV „б“ клас – Маргарита Грозева
IV „в“ клас – Ели Иванова
V „а“ клас – Мария Стоянова
V „б“ клас – Яна Милушева
V „в“ клас – Хараламбий Стефанов
VI „а“ клас – Асен Дибеков
VI „б“ клас – Шенай Али
VI „в“ клас – Анелия Петкова
VII „а“ клас – Венера Сарлова
VII „б“ клас – Любомир Драгнев

Награди за талантливите ученици от ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“

 
На специално организирано тържество, директорът на училището Марияна Пеева награди ученици, участвали в училищни конкурси и състезания през учебната 2017-2018 година по проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик».
За отчитането на резултатите от дейността на клубовете по проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик» („Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик“) финансиран от ЦОИДУЕМ, се организираха и проведоха тематични празници, изложби и състезания, някои от които с участието на родители.
За учениците от начален етап се организираха и проведоха състезания „Пиша вярно и красиво” и „Обичам България”, конкурс за рисунка/ апликация/ творчески материал на тема „Толерантност”.
Наградени ученици в състезанието „Пиша вярно и красиво”:
I мястоЙоанна Николова от III клас
II място – Туче Али от IV клас
III мястоДиляра Хазим от IV клас
Наградени ученици в състезанието „Обичам България”:
I място Валентин Солаков от IV клас
II място Нехир Къзълърмак от III клас
III място Дестан Хамза от III клас
Наградени ученици в конкурса за рисунка /апликация/ творчески материал на тема: „Толерантност”:
I място Иванка Боянова от III клас
II място Туче Сали от IV клас
III място Иван Марков от III клас
За учениците от прогимназиален етап  бяха организирани ученически конкурс за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Толерантност” и „Ще уча, защото…”.
Наградени ученици в конкурса за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Толерантност”:
I място Мария Павлова от VII клас
II място Моника Заимова от VII клас
III място Виктория Арабаджийска от VII клас
Наградени ученици в конкурса за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Ще уча, защото…”:
I място Нурджан Ибрямова от VII клас
II място Александра Александрова от VII клас
III място Мария Илиева от VII клас

Eдноседмично изнесено лятно училище в гр. Банско по проект „У.Т.Р.Е за всеки ученик“, финансиран от ЦОИДУЕМ

Основната цел на проект „У.Т.Р.Е за всеки ученик“, спечелен от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали и финансиран от ЦОИДУЕМ, е да се създадат условия за равен достъп до качествено образование за всички ученици. За учениците от VI и VII клас – участници в проекта, се организира едноседмично изнесено лятно училище в гр. Банско в периода 25.06-29.06.2018г.
Ежедневно с участниците се провеждаха интерактивни занятия. Практическите занимания на тема „Български език владея – правилно да пиша и говоря аз умея“ затвърждаваха знанията по български книжовен език. За прилагане на знанията по математика учениците участваха в практическа „Математическа щафета“, а в дискусионния клуб „Почитай миналото, гради бъдещето“ участниците затвърждаваха наученото по история на България и обогатяваха знанията си за родния край. Всички с интерес участваха в Дискусионния клуб за насърчаване продължаването на образованието си в гимназиален етап.
Изнесеното лятно училище създаде условия за подобряване нивото на владеене на български книжовен език, доведе до преодоляване на социални и комуникативни дефицити. Създаде се атмосфера на толерантност и чувство за „заедност“. Посетените национални исторически обекти изграждаха чувство на гордост от културните богатства на родината.
Учениците с интерес разгледаха къщата музей на Никола Вапцаров в Банско, изгледаха филм за живота и дейността на поета, поклониха се пред паметника на възрожденеца Паисий Хилендарски, чиято „История славянобългарска“ вече бяха чели.
Вълнуващо преживяване за участниците беше посещението на средновековната църква в село Добърско, която е една от 100-те национални исторически обекта. Впечатли ги интересният разказ на екскурзовода. Емоционални преживявания имаха децата и в Рупире, разглеждайки интересната архитектура и фреските на художник Светлин Русев, с които е изписана църквата. Старите български къщи и каменните улички придават уникална атмосфера на най-малкия град в България – Мелник. За всички това посещение беше вълнуващо преживяване.
Потопиха се в атмосферата на древния Роженски манастир. С интерес изслушаха разказа за неговото създаване и опазване през годините. Опознавайки разнообразията в живота и религиите, участниците непринудено се научават да приемат различните култури.
Посещението на величествения Рилски манастир, разположен в лоното на Рила планина, включен в списъка за Световно наследство на ЮНЕСКО и основан през X век от Свети Иван Рилски, предизвика вълнуващи преживявания. Ученици и учители, участвали в изнесеното лятно училище, се завърнаха заредени с положителни емоции, натрупали познания за родния край и за културни исторически обекти. Формираха се толерантни и приятелски взаимоотношения.

“На училище” през юни по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали

„Казваме със пълен глас: Хубаво е в първи клас!
Всяко нещо най-прекрасно , се нарича ПЪРВОКЛАСНО”!

    Втора поредна година през месец юни ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” гр. Кърджали гостоприемно отваря врати за своите бъдещи ученици. Още не заглъхнали веселите гласове на учениците от начален етап, а по коридорите на школото плахо се разхождат бъдещите първокласници. Организира се и се проведе Лятна занималня с участието на ученици от различни етноси и с родители – доброволци. Тя се организира в три направления: „Лятна читалня“, „Творческа работилница“ и „Спортни отборни игри“. Създаването и подобряването на условията за равен достъп до качествено образование е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик.

Целта на „Лятна читалня“ е насърчаване на децата към четене и учене от най – ранна възраст. Повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни“ теми. Дейностите в направление „Лятна читалня” са насочени към стимулиране на читателския  интерес у децата, към развитие и обогатяване на устната им реч, към формиране на положително отношение към четенето като висша духовна дейност. Малката възраст на децата  и неумението  им все още да четат,  не са пречка да бъдат запознати с част от най-хубавите български народни приказки и с произведенията  на богатата българска и чуждестранна  детска литература – разкази, стихотворения, гатанки. За постигането на поставените цели, учителите подготвиха интересни и забавни за децата дейности.Всеки ден започваше с гимнастика и песни, които внасяха настроение и желание за работа. В часовете децата  слушаха  популярни произведения на детската литература-приказки, разкази, стихотворения, преразказваха  епизоди от тях, драматизираха любими приказки, рисуваха илюстрации към тях. Децата  с  особен интерес слушаха изпълнението на своите нови приятели от пети клас. Всички заедно разгледаха детските книжки в училищната библиотека.

Незабравимо ще остане посещението на районната библиотека ,,Н. Й. Вапцаров ”, филиал 2 и запознаване с библиотечния фонд. Библиотекарят Елена Гочева разказа на децата за своята работа, запозна ги как да ползват книжките  и ги пазят здрави, а накрая подари на всички деца читателски карти. Децата бяха особено доволни, че успяха сами да се включат в изработването на книжки с илюстрации по приказката „Трите пеперудки.”. Най-вълнуващ бе  денят, в който всяка от групите представи своята книжка и драматириза приказката с кукли, изработени от картон. Бъдещите първокласници показаха  голямо желание за себеизява и  артистични умения.

 Целта на „Творческа работилница“ е развитие на социалните и творчески умения на учениците, като творчеството е изключителен полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо развитие, получаване, затвърждаване и надграждане на знания и умения, формиране на знания и умения за обработване на разнообразни материали, формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към труда и провокиране на творческото мислене на децата, възпитаване на естетически вкус чрез моделиране с пластелин, апликиране и рисуване. Организираното и проведено лятно занимание в направление „Творческа работилница” цели да формира умения за конструиране и моделиране, умения за работа в екип, интерактивност, стремеж към успех и самоотвърждаване. Изкуството развива у децата въображение и помага за тяхното себеизрастване. Чрез него децата се учат да бъдат по-толерантни, като опознават разнообразията в живота. Научават се да приемат по непринуден и безопасен начин различните култури.

Целта на „Спортни отборни игри“ е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. 
Дейностите в проект  „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали са планирани така, че във всеки етап учениците да са активни участници при изпълнението и постигането на целите. Здрав дух в здраво тяло! Всеки уважаващ себе си човек е подвластен на тази максима. На бъдещите първокласници в игрите и състезанията помагаха родители-доброволци. За всички беше весело и отговорно. Скачане, бягане, хвърляне, ловене, преодоляване на препятствия-всичко това ги съпътстваше всеки ден от Лятната занималня. Имаше доволни, щастливи, победители и… победени и сърдити, но накрая денят завършваше с дружески разговори и усмивки.

Целта на летните занимания е в рамките на играта, децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. В проведените спортни занимания е всяко дете да подобри и повиши физическата си активност,а и чрез допълнителни, съвместни, образователни и учебно – познавателни дейности да се компенсират социално езикови и комуникативни дефицити, създаващи условия за равен достъп до качествено образование. При завършване на заниманията по проекта се проведоха спортни състезания и забавни игри, декламираха се изучени стихотворения. За старанието и показаните умения всички деца получиха  грамоти, патриотични тетрадки и сувенири.

Дейностите по проекта допринасят за  формиране на  позитивно отношение на децата към книгата, към нейното съхранение и опазване. Запознаването с различни произведения от детската художествена литература  помага за възпитаване у тях  на морални ценности,умение да различават  доброто от злото, желание да помогнат на изпаднал в беда.

Летните занимания подготвят бъдещите първолаци за по-плавно адаптиране към учебната среда, за избягването на стреса и напрежението от настъпването на един нов етап в живота на детето. Родителите на първолаците са особено доволни, че децата им ще тръгнат  през септември с  желание на училище ,защото знаят ,че там ги чакат вече нови приятели!

 С реализирането на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.

ЧЕСТИТ 24 МАЙ!

Върви народе възродени,
към светла бъднина върви
с книжовността, таз сила нова,
ти чест и слава поднови.
Най – строгият учител е животът ни, най- мъдрият учител е книгата до нас, най – важният учител е първият ни!
Нека не стихва жаждата ни за знания, Духовното ни възвисяване и светлият зов на българщината у всички вас, Колеги!
Нека уважаваме и пазим своето най-голямо богатство и гордост – словото. То ни е помогнало да оцелеем в трудни моменти и да се запазим като нация. То ще ни помогне да израснем духовно и да се отличим от останалите, защото нашето слово е уникално и заслужава да го пазим като очите си.
Честит празник!

11 май – Патронен празник

Училище наше! Училище свидно! Светиня родна за нас!
Гордеем се с твоето име, то е символ, дар свят!
На 11 май ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” чества патронен празник. Но този ден е и личен празник за всеки един от нас – от спомена за първата научена буквичка до книгата, която за първи път ни е развълнувала и сме се преклонили пред таланта на творците.
„Върви народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
ти чест и слава поднови“,
са думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването на училищния праг. Думи, които често пъти изговаряме наизуст без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят. Пеем химна на братята Кирил и Методий, независимо дали сме първолаци или техните баби и дядовци.
На този ден сме се събрали, освен да празнуваме заедно, да отдадем своята почит и благодарност на нашите предци.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

9 МАЙ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ученическото самоуправление започва да се развива в България с близо 100-годишно закъснение. След 2000 г. то започва да става изключително масово и активно, благодарение на самата идея, която е подкрепяна от изключително много директори, организации и институции, чиято дейност касае пряко образованието. Със строгостта на взискателни и отговорни учители, учениците от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали преподаваха уроци по история и цивилизация, математика, по биология и здравно образование, български език и литература и английски език. В Деня на ученическото самоуправление децата влязоха в ролята на педагози и доказаха, че оценяват високо тази професия. „Целта на този традиционен ден, когато учители и ученици сменят местата си, е да накараме нашите възпитаници от друг ъгъл да погледнат на живота в училище, да почувстват колко важно и отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците”, подчерта директорът на училището Лиляна Тодорова – Янкова и припомни, че преди разпределението всеки от учениците е кандидатствал с мотивационно писмо за участие в Деня на самоуправлението. Тя посрещна с усмивка в своя кабинет Мария Павлова ученичка от VII“А“ клас, за да й отстъпи директорския стол. На мястото на ЗДУД застъпиха ученичките от  VII“А“ клас Селин Осман и Ива Нивелинова, на мястото на Педагогическия съветник застана Мария Николова,  на ЗАТС  Петя Иванова от VII“Б“ клас, мед.сестра беше Нурджан Ибрямова от VII“Б“ клас, а Аксел Цветков от VII“Б“ клас бе новият ресурсен учител.
В часа по история Мария Илиева беше изключително сериозна в преподаването на урока и титулярът Любомир Драгнев не спести похвалите си за нея. Влюбения в математиката Любомир Стефанов застана пред дъската, за да разкаже, че точната наука за него не е трудна и иска да убеди в това съучениците си. В часа по биология и здравно образование  Александра Александрова не прости закъснението на някои от съучениците си за часа и започна преподаването на урока като изискваше пълно внимание от класа. Смяна на местата между възрастни и деца имаше дори в счетоводството, където Стефан Василев разпитва за практическите задачи на деня, включиха се в попълване на документи и работа с компютъра.
В края на деня учениците споделиха, че са научили някои от тайните на професията „учител” и гледат с други очи на педагогическия труд. Най-ентусиазираните си обещаха да изберат точно тази професия, за да бъдат максимално полезни на обществото.

9 МАЙ – ДЕН НА ПОБЕДАТА

С Днём Победы!                                  Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются.                      Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
 На 9 май 1945 година с подписване на капитулацията на Германия, завършва Втората световна война. В нея освен СССР участват още 60 държави като пряко е засегнато 80% от населението на земята. Военните действия се водят на териториите на 40 държави. Загиват приблизително 57 милиона души.
Датата 9 май не е избрана случайно за празнуване на Деня на Европа. Това е датата на „второто раждане” на Европа, която благодарение победата на Съветската армия в съюз с армиите на антихитлеристката коалиция се е спасила от смъртна опастност от хитлеро-фашистката чума през Втората световна война. 9 май е ден, тясно свързан с мира.
В народите на СССР, дори и днес 9 май се отбелязва като „Ден на Победата”, в който се прекланят пред паметта и оттдават благодарност на всички, паднали над 20 милиона съветски граждани в боевете и проляли кръвта си за тази величава победа.

9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА

Днес се отбелязва Денят на Европа.

След Втората световна война Европа е разрушена не само физически, разрушена е нейната икономика, разрушена е вярата на хората в бъдещето.

Политиците, съветвани от икономистите осъзнават, че ако искат просперитет, мир и благоденствие в Европа трябва да преодолеят съперничество между европейските страни, наследени от предишни периоди. В средата на 20 в. отрасълът за производство на въглища и стомана е източник на военна мощ. Споделянето на ресурсите и свободната търговия между европейските държави биха довели до обединяване на усилията за възстановяване и развитие на икономиките им. На 9 май 1950 г. Робер Шуман, министър на външните работи на Франция, представя своята декларация пред международната преса в Париж. Той я прочита и призовава Франция, Германия и другите европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана като „първа стъпка към Европейска федерация”. „Световният мир не може да бъде запазен без творчески усилия, съответстващи на опасностите, които го заплашват”. Днес тези думи на Шуман се считат за първата стъпка към обединяване на европейските усилия в инициатива, която сега е прераснала в Европейския съюз, а той е считан за бащата на нова Европа. Робер Шуман предлага да се създаде наднационална европейска институция, която да отговаря за управлението на отрасъла. Страните, към които апелира Шуман, доскоро са участвали в унищожителен военен конфликт помежду си. В този ден се поставя началото на обединение на държавите в Европа и поддържането на мирни отношения на Стария континент. Това предложение остава в историята като „Декларацията на Шуман” и се счита за основополагащо на днешна Обединена Европа, за началото на поетия път към общност на споделени ценности и общи интереси. През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз, на свое заседание в Милано, решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. От тогава до днес 9 май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. Денят на Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави. Това е още един начин хората от различни нации да се чувстват обединени европейци. Тази дата става символ на Обединена Европа наред със синьото знаме със златни звезди, Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен по текст на Фридрих Шилер и единната валута (еврото). В България е обявен с Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г. за отбелязване на 9 май – Деня на Европа. По този начин се обединяват в сърцата на хората два знаменателни момента от историята на континента – победата над фашизма, родена в обединени усилия и дълбоко изстрадана и стремежа за просперитет и мир.

Отличен за нашите Любословци!

За шеста поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира Национално състезание по български език и литература съвместно с Министерството на образованието и науката. Целта на състезанието е да се поддържа  любов към родното  българско слово. Да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от основните цели в работата на Сдружението.
Състезанието се провежда в два кръга, във възрастови групи от първи до осми клас.
 Традиционно е участието в Националното състезание  по български език и литература на учениците  от  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали.
Традиционни са и успехите !  
 Отлични резултати  показа ученичката Мариела Гунчева  от V „а” клас с учител по български език и литература Мария Стоянова. Класирана на първо място в страната, тя е първа в Националното състезание  по български език и литература за съответната възрастова група и е наградена със Златна грамота. Ученичката Нихал Ахмед от VI“а“клас е на второ място със Сребърна грамота, на второ място със Сребърна грамота  е и ученичката Селин Осман от VII“а“ клас.
На трето място е ученикът Емануил Ивайлов от I“а“клас с учител Красимира Райковска. Катерина Тонева от II“а“клас с учител Тинка Хорсикян също е класирана на трето място. Постиженията на децата са посветени на Патронния празник на училището 11 май. 
Усвояването на книжовния български език е главна задача на всяко българско училище, трябва да бъде основна грижа на всяко българско семейство, на българското общество, сподели директорът Лиляна Янкова. Педагогическият екип в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали ясно осъзнава ролята си на отговорна образователна институция за обучението и възпитанието на учениците в дух на родолюбие и за съхраняване на българския език, за да се гордеят днешните и бъдещи поколения с „Език свещен на моите деди …”