ДНИТЕ ДО 12 АПРИЛ ЩЕ СА НЕПРИСЪСТВЕНИ В УЧИЛИЩЕ

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.
Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.
Министерството на образованието и науката изпрати препоръки към училищата по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.
На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

ВАЖНО!!!

За периода на грипната ваканция от 16 до 29 март Уча.се подарява безплатен абонамент за всички 16 000+ видео урока и теста. Само трябва да направите регистрация.
Важно! Във връзка с пандемията COVID-19, Kahoot! обявява безплатен достъп до пълната функционалност на системата за всички потребители.
https://kahoot.com/

 

Съобщение

Уважаеми родители и мили деца, БНТ2 става временно образователен канал, като уроците в ефира ще се излъчват от 9 -12 ч. и 14-17 ч.

От 17 март (вторник) по БНТ 2 започва излъчването на телевизионни уроци за най-малките ученици

 

Линкове за свободен достъп до електронни ресурси

https://klett.bg
https://izkustva.bg
http://www.bititechnika.com
http://www.prosveta.bg/
https://www.archimed.bg/
http://pedagog6.com/

Електронно четими учебници

МОН – Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, „Клет България” ООД, Oxford University Press:
https://sales.anubis-bulvest.com/parents/login

Издателство „Архимед 2“: http://www.arhimedbg.com/

„БГ Учебник” ЕООД: http://bguchebnik.com/bel/

„Бит и техника” ООД: http://www.bititechnika.com/

ИК „Домино” ЕООД: http://ebook.domino.bg

„Изкуства” ЕООД:
Учебник по Музика за I класhttps://izkustva.bg/music1.php
Учебник по Музика за II класhttps://izkustva.bg/music2.php
Учебник по Английски език за II клас – https://izkustva.bg/eng2.php
Учебник по Музика за III клас https://izkustva.bg/music3.php
Учебник по Компютърно моделиране за III клас https://izkustva.bg/km3.php
Учебник по Музика за V клас https://izkustva.bg/music5.php
Учебник по Музика за VI клас https://izkustva.bg/music6.php
Учебник по Информационни технологии за VI клас https://izkustva.bg/it6.php
Учебник по Музика за VII клас https://izkustva.bg/music7.php
Учебник по Информационни технологии за VII клас https://izkustva.bg/it7.php

„Макмилан Пъблишърс Лимитид”, представлявано от „Инглиш Бук Сентър” ООД и „ЮНИОН ПРЕС” ЕООД:
http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/

СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие: http://free.pedagog6.com/

„Издателство Питагор” ООД:
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид” и САНПРО: http://www.pearson.bg/home/

Издателска група „Просвета”: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

ИК „Рива” АД: https://uchebnicite.bg/

„Юнивърс ” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Express Publishing”:
http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books

Контакти на педагогическия персонал

Учител
Длъжност
Назначен на щатно място
Е-mail
 г-жа
Трошанова
Старши учител, детска градина
Подготвителен клас
niko_lina69@abv.bg
г-жа
Райковска
Старши учител,
начален етап
III клас
krasimira_raikovska@abv.bg
г-жа
Шелер
Старши учител,
начален етап
III клас
tania.scheller@abv.bg
г-жа
Добрева
Старши учител,
начален етап
III клас
dobreva_gp@abv.bg
г-жа
Хорсикян
Старши учител,
начален етап
IV клас
tinahors@abv.bg
г-жа
Профирова
Старши учител,
начален етап
IV клас
rumianapr@abv.bg
г-жа
Кадир
Старши учител,
начален етап
IV клас
gulferkadir@gmail.com
г-жа
Дилова
Старши учител,
начален етап
I клас
vd_63@abv.bg
г-жа
Грозева
Старши учител,
начален етап
I клас
margoto_57@abv.bg
г-жа
Иванова
Старши учител,
начален етап
I клас
elipavlova60@abv.bg
г-жа
Делчева
Старши учител,
начален етап
II клас
nina_jeniko@abv.bg
г-жа
Митрева
Главен учител,
начален етап
II клас
poli_nm@abv.bg
г-жа
Бошева
Старши учител,
начален етап
II клас
valeria.bosheva@gmail.com
г-жа
Стоянова
Старши учител,
начален етап
Английски език
kleopatra_99@abv.bg
г-жа
Попова
Старши учител, в прогимназиален етап
Български език и литература
mariko_san69@abv.bg
г-жа
Стоянова
Старши учител, в прогимназиален етап
Български език и литература
msand@abv.bg
г-н
Кузманов
Старши учител, в прогимназиален етап
Български език и литература, Технол. и пр.
hkuzmanov@abv.bg
г-жа
Али
Старши учител, в прогимназиален етап
Английски език
senay1967@abv.bg
г-жа
Йорданова
Учител, в прогимназиален етап
Немски език
margo_17@abv.bg
г-жа
Щерева
Учител, в прогимназиален етап
Руски  език,
Музика
mitra.shtereva@gmail.com
г-н
Дибеков
Старши учител, в прогимназиален етап
Математика, Физика и астр. Инф. технол.
asen.dibekov@abv.bg
г-жа
Сарлова
Старши учител, в прогимназиален етап
Математика,
Инф. технол.
sarlova_karjali@abv.bg
г-н
Мустафа
Старши учител, в прогимназиален етап
Математика, Физика и астр. Инф. технол.
fero_musi@abv.bg
г-н
Драгнев
Старши учител,  в прогимназиален етап
География и икономика, История и цив.
lubomir_dragnev@ abv.bg
г-жа
Милушева
Главен учител,  в прогимназиален етап
Биология и ЗО, Химия и ООС, , Човекът и пр.
ianakj@abv.bg
г-жа
Хабилова
Ръководител на направление „ИКТ“
III-VII клас
nurdjan@gbg.bg
г-жа
Митева
Учител по изобразително изкуство
V-VII клас
veska1974@abv.bg
г-н
Стоилов
Учител по физ. възпитание и спорт
I-IV клас
ivantoncheff@gmail.com
г-жа
Петкова
Учител, в прогимназиален етап
Физическа култура и спорт
anelia.ivanova73@yahoo.com
г-жа
Ковачева
Старши ресурсен учител
ПГ-VII клас
katikovacheva@abv.bg
г-жа
Младенова
Педагогически съветник
ПГ-VII клас
elena_77k@abv.bg
г-жа
Дановска
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
desislava_danovska92@abv.bg
г-жа
Себахтин
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
ayse_tuni@abv.bg
г-жа
Рушанова
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
miglena_ruchanova@abv.bg
г-жа
Петкова
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
tanq.boqnova75@abv.bg
г-жа
Русева
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
mruseva_32@abv.bg
г-жа
Гинева
Старши учител
в ГЦОУД
I-IV клас
nevenkahg@abv.bg
г-жа
Чилингирова
Старши учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
rosena_1962@abv.bg
г-жа
Гъдова
Старши учител
в ГЦОУД
I-IV клас
aysegadova@abv.bg
г-жа
Кирчева
Учител  в
ГЦОУД
 I-IV клас
radostina_1986@abv.bg
г-жа
Кьорова
Старши учител
в ГЦОУД
V клас
nazmis_81@abv.bg