Две сестри от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кърджали с награди от национален конкурс

Ученичката Иванка Чавдарова Боянова от 5 клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кърджали е получила трето място в националния конкурс „България в картини и слово“ с ръководител Веска Митева, раздел изобразително изкуство – трета възрастова група /5-8 клас/. Нейната по-малка сестра Людмила е с поощрение за бъдещи успехи – втора възрастова група /1-4 клас/. Тя е ученичка в същото училище – 2 клас с ръководител Таня Петкова.

Конкурсът се провежда за седми път. Той е организиран от Министерството на образованието, Община Търговище и Обединения детски комплекс. С рисунки, литературни творби и презентации участваха ученици от 6 до 10 клас от цялата страна. Целта на конкурса е да насърчи творческия потенциал на учениците да пресъздадат достойнството и красотата на значими исторически, културни, природни забележителности в България, както и да популяризират обекти, традиции, събития от родния си край.