ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Във първи клас научих в час мирно да седя,
да смятам, пиша и на срички да чета.
Букварчето прочетох от началото до края.
С много нови хора успях да се запозная.
Във втори клас таблицата аз научих
и доста нови знания отключих.
В много състезания участвах
и с времето все повече пораствах.
Трети клас – предмети нови.
Пълен бе със прилагателни, глаголи.
Ходих на екскурзии със моя клас.
Справях се отлично аз във всеки час.
Завършвам аз четвърти клас сега
и спомням си за всичките научени неща.
Искам да благодаря на моите учители –
те са истински съвременни будители!
                              Катерина Тонева 4 А клас