Организация на учебния процес за периода 01.04 – 02.04.2021 г.

Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали уведомява всички ученици, учители и родители, че във връзка със заповед №РД-01-194/30.03.2021г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед №РД09-798/31.03.2021г. на МОН за осъществяване на обучение на учениците в електронна среда от разстояние, организацията на учебния ден ще бъде осъществена в електронна среда във виртуални класни стаи от разстояние, съгласно седмичното разписание за II срок на учебната 2020-2021 г., за времето от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г.
Заповед № 479-560/31.03.2021 г
zap798_OPEC_310321