Как се реагира при наводнение и последващи кризи

От 23 до 23.08.20201г. ученици от 5 „а” и 6 „а” клас, с ръководители Маргарита Русева и Иван Стоилов, бяха обучени как да реагират при наводнение. Занятията се проведоха в центъра за обучени на ГДПБЗНС в с. Бошуля, област Пазарджик. Проектът се изпълнява от 2018 г. от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020’.
В продължение на пет работни дни учениците се учеха да поставят диги, да оборудват медицинска чанта. Изработваха макети на къщички, симулираха наводнение, залесяваха двора на съответния център и оформяха цветни алеи. Теоретично и практически усвоиха основни правила за действие и поведение след наводнение.
Придобитите знания учениците показаха при решаване на тестове и практически приложения при възникващи на практика екстремни ситуации в дидактически задачи.
Децата получиха много подаръци, а в края на обучението им връчиха и грамоти.