ВАЖНО!!!

Родителите на ученици, записани за първи път в първи/осми клас имат право да получат еднократна помощ от 300 лева за покриване разходите за началота на учебната 2021/2022 година.
Писмо – П-2279-2